AYŞE VUSLAT HANIM

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinin yayımlandığı gazetedeki kısacık bilgiye göre Selanikli Süleyman Efendi'nin kızı ve Selanik Mekteb-i Terakkî mezunu olduğuna göre Selanik'te doğmuş olmalıdır.

Hakkında başka bilgi bulunmayanı Ayşe Vuslat Hanım'ın sadece Hanımlara Mahsus Gazete'nin 1896 yılında çıkan 44 ve 50. sayılarında yayımlanan Sultan II. Abdülhamîd için yazdığı iki kıt'ası ve genç yaşta ölerek kızını yetim bırakan bir anne için yazdığı bir manzumesi görülmektedir. Bu bilgiler Ayşe Vuslat Hanım'ın bir 19. yüzyıl şairi olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkkad Genel Merkezi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Vâlide Kucağı

Ey şefkat-i mücesseme medfûn-ı hâksın

Elbet mezâr içinde yine sîne-çâksın

Mehcûrdur yetîmeciğin re'fetinden âh

Mahrûmdur kerîmeciğin şefkatinden âh

Dâ'im enîn ü mihnete peyvestedir gönül

Aç koynunu mezârını nazlı kucağını

İsmet-penâh sîneni şefkat ocağını

Re'fetle sık kerîmeni ismetle sînede

Sakla yetîmeni sîne-i şefkat-defînede

(Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkkad Genel Merkezi Yay. 199.)