AZÎZ EFENDİ, Hıfzî-zâde

(d. ?/? - ö. 1144/1731-32)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Azîz Efendi’nin nerede ve ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Müderris, kadı ve şair olan Hıfzî Efendi (ö. 1166/1752-53)’nin oğludur. Öğrenimini tamamlayarak müderris oldu. Ancak çok geçmeden 1144/1731-32 yılında vefat etti.

Râmiz’in "şiir ve inşaya muktedir, pakize-eda" bir şair olarak nitelediği (Erdem 1994: 225) Azîz Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında elde bilgi bulunmamaktadır.

 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay. 345.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurefâsı, İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük. Ankara: AKM Yay. 225.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 669.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 16.10.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler