BABA

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 16. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Baba’nın hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Kendisinin varlığı, M. Öcal Oğuz’un “Azerbaycan ve Türkiye Sahasında Âşık Edebiyatının 16. Yüzyılına Dair” başlıklı bildirisinden tespit edilebilmektedir. Adı geçen makalede, Azerbaycanlı araştırmacıların, âşığın 16. yüzyılda yaşadığını tahmin ettikleri belirtilmektedir. Ayrıca, Azerbaycan’da hem müstakil olarak hem de diğer şiir türleri içinde yaygın biçimde kullanılan maninin 16. yüzyıldaki ilk temsilcileri arasında âşığın adı zikredilmektedir (Oğuz 2005: 427). Baba’nın ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü içinde geçerlidir. Oğuz, âşığın mani tarzında şiirler söyleyen sanatkârlar arasında bulunduğunu ifade etmektedir (2005: 430). 

Kaynakça

Oğuz, M. Öcal (2005). “Azerbaycan ve Türkiye Sahasında Âşık Edebiyatının 16. Yüzyılına Dair”, İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 423-433.  

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 12.02.2015
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler