BABA BENGÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Baba Bengî mahlasını kullanan âşığın asıl adı ve yaşadığı yüzyıl bilinmemektedir. Bengî'nin ismi Sadettin Nüzhet Ergun’un Bektaşi Şairleri ve Türk Şairleri, Turgut Koca’nın Bektaşi Nefesleri ve Şairleri ve Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nde geçmektedir. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. 2. 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1930). Bektaşî Şairleri. İstanbul: Devlet Matbaası.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar). İstanbul: Maarif Yay. 

"Bengî" (1997). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 396.


 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 11.02.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes 

Gel koma Hak’kı gönülden anda bulursun necât

Rehberim ol Mustafa’ya Şâh Ali a’lâyı gör

Hak yolun ger kim yolile görmek istersen eğer

Gel inan Hayrünnisâ’ya anayı bil hemtayı gör

Bil Hasen sırr-ı Hudâ-yı şâh-ı şehîde inan

Ol Hüseyin dürr-i bahâyi merdi çün sehâyı bil

Çün kerem kânı Hüseyn kıldı anı yâdigâr

Hânedâna oldu kıble Şâh Zeyn-abâ-yı bil

Bâkır’a hem Ca’fer’e Kâzım’a eyle sen niyâz

Şah Aliy-yel-Horasân’ı Şah İmam Rızâ’yı bil 

Hem Takî’yi gör Muhammed’dir inan sırr-al-yakîn

Bil Ali’den Hikmeti, bak da esrayı bil

Şah Hasen-i Askerî’ye sıdk ile ikrâr et 

Şah Muhammed Mehdi-i kân-ı kerem livâyı bil

Bil Hacı Bektaş Velî’yi Şah İmam Rızâ’dır ol

On yedi şîr-i kemerbest şâh-ı hânedânı bil

Fâtihidir Rûmeli’nin Şâh Ali’dir ulumuz

Evliyâlar serfirâzı Abdal Mûsâ’yı bil

Bil ricâl-ül-gaybı ol hükm-ü hükümdârîyi

Üçleri bil beşleri bil yediler kırkları bil

Hâzır u gaibi gerçek var olan sultânı bil

Sin göründü hemçü dem üstadımızdan yâdigâr

Hem kepenekli denildi Baba Bengî varı bil

Ergun, Sadettin Nüzhet (1930). Bektaşî Şairleri. İstanbul: Devlet Matbaası. 33.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar). İstanbul: Maarif Yay. 850.