BABA SÜLEYMAN

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Baba Süleyman’ın hayatı hakkında bilgi yoktur. Şairin varlığı, Vasfi Mahif Kocatürk’ün Saz Şiiri Antolojisi adlı bir şiirinden anlaşılmaktadır. 16. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Elde tespit edilen şiiri ise, 17. yüzyılda yazılmış tezhipli ve itinalı bir dergiden alınmıştır. Bu şiirinde Süleyman mahlasını kullanmıştır: “Süleyman der; Budur benim bildiğim/Deryaya bıraksan eylik zay olmaz” (Kocatürk 1963: 30). Baba Süleyman’ın bu koşmasından hareketle, dilinin gayet sade ve anlaşılır olduğu söylenebilir. 

Kaynakça

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Diriğ etme dosta elden geleni

Deryaya bıraksan eylik zay olmaz

Mevla bilir bilmiyeni, bileni

Deryaya bıraksan eylik zay olmaz

 

Fehmedebilirsen ağı karadan

İkiliği koma, çıkar aradan

Balık bilmez ise bilir Yaradan

Deryaya bıraksan eylik zay olmaz

 

İhsanları çoktur bize Hudanın

Menzili cinandır doğru gidenin

Zararı kendine kemlik edenin

Deryaya bıraksan eylik zay olmaz

 

Mevla cümlemizi ırmaya dinden

Bu sözler ayandır ay ile günden

Tatlı dil çıkarır ilanı inden

Deryaya bıraksan eylik zay olmaz

 

Hakikat yoludur sürüp geldiğim

Yâre yeksan ağladığım, güldüğüm

Süleyman der; budur benim bildiğim

Deryaya bıraksan eylik zay olmaz

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 30.