BABA YAHŞÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerinde Baba Yahşî mahlasını kullanan âşığın varlığı, Sadettin Nüzhet Ergun’un Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri ve Turgut Koca’nın Bektaşi Nefesleri ve Şairleri adlı kitaplarında geçen nefesinden tespit edilebilmektedir (1956: 341-342). 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşi Edebiyatı Antolojisi Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar). İstanbul: Maarif Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 17.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Yine havalandı dîvâne gönül

Çün Şâh-ı ıklîmin ili göründü

Sakın salma özün yabana gönül

Sırr-ı Hayder Kalûbelî göründü

 

Şerîat şehrine konuk olalı

Zâhidin dîninden ırak olalı

Tarîkat pirine çırak olalı

Evliyânın doğru yolu göründü

 

Ben de ma’rifetden cüz’î haberim

Râh-ı hakîkkatte mâh-ı münîrim

Dedi cemâlini göster ey pîrim

Hünkâr Hacı Bektaş Veli göründü

 

Nedir Baba Yahşî sende bu hâlet

Bahş olundu sana Hak’dan inâyet

On iki imâmı kıldım ziyaret

Ne vakit baktımsa Ali göründü

Ergun, Sadettin Nüzhet (1956). Bektaşî Edebiyatı Antolojisi Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi. 340-341.