BAHÂR, Ali Bahâr Efendi

(d. ?/? - ö. 1228/1813)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Revan’da doğan Bahâr Efendi’nin asıl adı Ali’dir. Acem asıllıdır. İstanbul’a gelerek Recep 1205 (Mart 1791)’te Şeyhülislam Yahya Tevfik Efendi’nin yardımıyla müderris oldu. Üsküdar kadılığından mazulken 1228/1813 yılında vefat etti. Vefat tarihi Sicill-i Osmânî’de 1220/1805-06 olarak kayıtlıdır (Akbayar 1998: 351-52). Sâib Efendi isminde bir oğlu vardır.

Bahâr Efendi, Farsça ve Türkçe şiirler yazan, çeşitli ilimlere vâkıf, özellikle de matematik ve kimya ilmine özel ilgisi olan biriydi. Kimya ilmine düşkünlüğü sebebiyle kazandığı bütün gelirini bu yolda harcadı. Hendeseye dair bir risale sahibiydi.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî . C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay. 551-52.

Çınarcı, M. Nuri (hzl.) (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş-Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 34.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 108.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Es’ad Mehmed Efendi ve Bâğçe-i Safâ-Endûz’u. Ankara: KB Yay. 71.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 19.09.2014
Güncelleme Tarihi: 16.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABBAS CEBRAYILOVd. 1902 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ABBAS CEBRAYILOVd. 1902 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
3ABBAS CEBRAYILOVd. 1902 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
4ABBAS CEBRAYILOVd. 1902 - ö. ?MeslekGörüntüle
5ABBAS CEBRAYILOVd. 1902 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6ABBAS CEBRAYILOVd. 1902 - ö. ?Madde AdıGörüntüle