BAHREDDÎN/BAHRÎ

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Biyografik kaynaklarda kendisinden bahsedilmeyen bir şairdir. Hakkındaki bütün bilgiler Dîvân'ından çıkarılabildiği kadardır. Şiirlerinde Bahreddîn ve Bahrî mahlaslarını kullanmıştır. Dîvân'ında bulunan yirmi sekiz adet Kerbelâ mersiyesinden ve diğer şiirlerinden hareketle "Bektaşî" olduğu tahmin olunabilir. Bahreddîn'den yazılı kaynaklardan sadece Abdülbaki Gölpınarlı’nın Alevî Bektaşî Nefesleri isimli eserinde bahis vardır. Eserin sonunda, şairin Dîvân’ında da da yer alan bir şiirine yer verilmiştir (Gölpınarlı 1992: 327). Vefat tarihi bilinmemektedir.

Bahreddîn Dîvânı'nın bilinen tek nüshası M. Fatih Köksal şahsi kütüphanesindedir. Adı geçen kütüphanede Yz. 27-D.2 numarada kayıtlı ve 45 yapraktır. İsmail Nu'mân tarafından 1359 tarihinde Bursa'da yazılan nüshanın sonunda “Pek muhterem Hamdi Beg ağabegime hediye-i nâçîzânem olmak üzere 20 Nisan 944” ibaresi ve altında bir imza bulunmaktadır. Eserde toplam 298 şiir yer almaktadır. Dîvân'da yer alan 28 mersiye yayımlanmıştır (Gıynaş 2013). Şiirlerde bolca aruz hatasının varlığı dikkat çekmektedir.

Kaynakça

Bahreddîn. Dîvân. M. Fatih Köksal Kütüphanesi. Yz. 27-D.2.

Gölpınarlı, Abdülbaki (1993). Alevî Bektaşî Nefesleri. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

Kâmil Ali Gıynaş (2013). "Bir Hz. Hüseyin Âşığı: Son Asrın Meçhul Şairlerinden Bahreddîn ve Dîvânındaki Kerbelâ Mersiyeleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Dergisi. (67): 121-148.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mersiye

Dil Muharrem’dir bugün âh eylegil
Derd-i ehl-i beyt ile vâh eylegil


Arş u kürs efgân edip nâlân eder
Mâtem ile çarhı siyâh eylegil


Kalb evin beytü’l-hazen kıl şöyle kim
Derd-i şâha gönlün âgâh eylegil


Vermedi bir katre âb kavm-i Yezìd
Cân virüben hem-demin şâh eylegil


La'net it kavm-i Yezîd’e rûz [u] şeb
Bahriyâ şâhını penâh eylegil

(Kâmil Ali Gıynaş (2013). "Bir Hz. Hüseyin Âşığı: Son Asrın Meçhul Şairlerinden Bahreddîn ve Dîvânındaki Kerbelâ Mersiyeleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Dergisi. (67): 121-148.)