BAHRÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âşık edebiyatına yönelik temel kaynaklar olan cönk ve mecmuaların yoğunlukla 16. yüzyıldan itibaren yazılması ve âşık edebiyatının yazıdan ziyade sözlü kültür yoluyla aktarılması geleneğe ve gelenek taşıyıcılarına yönelik çeşitli problemleri ortaya çıkarmıştır. 17. yüzyılda yaşadığı ifade edilen Âşık Bahrî için de aynı şekilde yaşamı ve eserleri konusunda bu nedenle çözülememiş çeşitli bilinmezlikler söz konusudur. Âşık edebiyatı kapsamında üç Âşık Bahrî’nin varlığı bilinmektedir. 17, 18 ve 19. yüzyıl âşıkları içerisinde en net bilgilere 19. yüzyılda yaşayan Âşık Bahrî için ulaşılmaktadır. Aynı mahlasa sahip diğer iki âşığın yaşadığı yer ve eserleriyle ilgili kesin bilgilere ulaşmak şu an için söz konusu değildir (Cunbur 1968: 197). Yaşamı hakkında hemen hiçbir bilgi sahibi olunamayan Âşık Bahrî’nin eserlerinin bulunduğu cönklerden hareketle 17. yüzyılda yaşadığı ifade edilmekle birlikte (Ergun: 587) cönklerde adı geçen âşıklardan hareketle yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı tahmin edilmektedir (Kocatürk 1964: 421).

Elde bulunan eserlerinin azlığı ve Kocatürk’ün, “Değme bir güzele gönül düşürmem” mısrasıyla başlayan koşmasının (Kocatürk 1963: 91) Cunbur ve Ergun tarafından 18. yüzyılda yaşayan Âşık Bahrî’ye atfen verilmesi hakkındaki bilgilerin muğlaklığını ortaya koymaktadır. Eldeki eserlerinden hareketle coşkun bir dile sahip olduğu görülen âşık, koşma ve kalenderide kullandığı üslupla sade ve akıcı bir dile sahip olduğunu düşündürmektedir. 17. yüzyıldan itibaren azalmaya başlayan kalenderi türüne yönelik bir eseri ifade etmesi, kalenderilerin hayata bakışı, dünyayı kabulü ve rindane yaşamları açısından âşık hakkında ipuçları vermektedir. Adı geçen eserlerde verilen koşma ve kalenderinin aşk ve sevgi üzerine olması, söylemindeki rahatlık ve anlaşılabilirliğin çeşitli Arapça ve Farsça sözcüklerle beslenmesi âşığın söylem gücü hakkında olumlu referanslar vermektedir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi, Türk Halk Şairleri Eserleri ve Hayatları. Ankara: Şark Matbaası

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. İstanbul: Devlet Basımevi.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi, Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatının Saz Şiiri Tarzında Yazılmış En Güzel Şiirleri. Ankara: yyy.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1964). Türk Edebiyatı Tarihi, Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatının Tarihi, Tahlili ve Tenkidi. Ankara: Edebiyat Yayınevi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. KÜRŞAT ÖNCÜL
Yayın Tarihi: 21.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma
Gel efendim bana incinip küsme
Recalar itmenin zamanı geldi
Birr ü ihsanını bizlerden kesme
Atalar itmenin zamanı geldi

Uyur idi her şükufe uyandı
Kokusuna can ü diller boyandı
Güzellerle dağlar bağlar boyandı
Safalar itmenin zamanı geldi

Aşıklar yol bulur şehr-i vuslate
Canlar muntazırdır bu muhabbete
Çıkup taraf taraf ehl-i işrete
Nidalar itmenin zamanı geldi

Ne bulursan cevr ü cefalar kılup
Olup olmazların mahremi olup
Biçare aşıkın hatırın alıp
Vefalar itmenin zamanı geldi

Açıldı ey Bahrî lale vü sünbül
Bağları zeyn itti gonca ile gül
Ne yatarsın aceb biçare bülbül
Nevalar itmenin zamanı geldi

Cunbur, Müjgân (1968) Başakların Sesi, Türk Halk Şairleri Eserleri ve Hayatları. Ankara: Şark Matbaası. 197-198.

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10956' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4078' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'bahri' (length=5)
   'M_ADI' => string 'BAHRÎ' (length=6)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'bahri aşık' (length=12)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Âşık edebiyatına yönelik temel kaynaklar olan cönk ve mecmuaların yoğunlukla 16. yüzyıldan itibaren yazılması ve âşık edebiyatının yazıdan ziyade sözlü kültür yoluyla aktarılması geleneğe ve gelenek taşıyıcılarına yönelik çeşitli problemleri ortaya çıkarmıştır. 17. yüzyılda yaşadığı ifade edilen Âşık Bahrî için de aynı şekilde yaşamı ve eserleri konusunda bu nedenle çözülememiş çeşitli bilinmezlikler söz konusudur.'... (length=2706)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'aşık edebiyatına yönelik temel kaynaklar olan cönk ve mecmuaların yoğunlukla 16 yüzyıldan itibaren yazılması edebiyatının yazıdan ziyade sözlü kültür yoluyla aktarılması geleneğe gelenek taşıyıcılarına çeşitli problemleri ortaya çıkarmıştır 17 yüzyılda yaşadığı ifade edilen bahri için de aynı şekilde yaşamı eserleri konusunda bu nedenle çözülememiş bilinmezlikler söz konusudur edebiyatı kapsamında üç bahrinin varlığı bilinmektedir 18 19 yüzyıl aşık'... (length=1589)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Koşma</strong><br> Gel efendim bana incinip küsme<br> Recalar itmenin zamanı geldi<br> Birr ü ihsanını bizlerden kesme<br> Atalar itmenin zamanı geldi</p> <p>Uyur idi her şükufe uyandı<br> Kokusuna can ü diller boyandı<br> Güzellerle dağlar bağlar boyandı<br> Safalar itmenin zamanı geldi</p> <p>Aşıklar yol bulur şehr-i vuslate<br> Canlar muntazırdır bu muhabbete<br> Çıkup taraf taraf ehl-i işrete<br> Nidalar itmenin zamanı geldi</p> <p>Ne bulursan cevr ü cefalar kılup<'... (length=935)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'koşma gel efendim bana incinip küsme recalar itmenin zamanı geldi birr ü ihsanını bizlerden kesme atalar uyur idi her şükufe uyandı kokusuna can diller boyandı güzellerle dağlar bağlar safalar aşıklar yol bulur şehri vuslate canlar muntazırdır bu muhabbete çıkup taraf ehli işrete nidalar ne bulursan cevr cefalar kılup olup olmazların mahremi biçare aşıkın hatırın alıp vefalar açıldı ey bahri lale vü sünbül bağları zeyn itti gonca ile gül yatarsın aceb bülbül nevalar'... (length=624)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Cunbur, Müjgân (1968). <em>Başakların Sesi, Türk Halk Şairleri Eserleri ve Hayatları</em>. Ankara: Şark Matbaası<br> </p><p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). <em>Türk Şairleri</em>. İstanbul: Devlet Basımevi.<br> </p><p>Kocatürk, Vasfi Mahir (1963).&nbsp;<em>Saz Şiiri Antolojisi, Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatının Saz Şiiri Tarzında Yazılmış En Güzel Şiirleri</em>. Ankara: yyy.<br></p><p>Kocatürk, Vasfi Mahir (1964).&nbsp;<em>Türk Edebiyatı Tarihi, Başlangıçtan B'... (length=632)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'cunbur müjgan 1968 başakların sesi türk halk şairleri eserleri ve hayatları ankara şark matbaası ergun sadettin nüzhet 1936 istanbul devlet basımevi kocatürk vasfi mahir 1963 saz şiiri antolojisi başlangıçtan bugüne kadar edebiyatının tarzında yazılmış en güzel şiirleri yyy 1964 edebiyatı tarihi tahlili tenkidi edebiyat yayınevi' (length=356)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'bahri aşık edebiyatına yönelik temel kaynaklar olan cönk ve mecmuaların yoğunlukla 16 yüzyıldan itibaren yazılması edebiyatının yazıdan ziyade sözlü kültür yoluyla aktarılması geleneğe gelenek taşıyıcılarına çeşitli problemleri ortaya çıkarmıştır 17 yüzyılda yaşadığı ifade edilen için de aynı şekilde yaşamı eserleri konusunda bu nedenle çözülememiş bilinmezlikler söz konusudur edebiyatı kapsamında üç bahrinin varlığı bilinmektedir 18 19 yüzyıl aşı'... (length=2372)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. KÜRŞAT ÖNCÜL' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. kürşat öncül' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-21' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. Kaynakça gözden geçirildi (AEA).
AEA' (length=77)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1609' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10956' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4078' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'bahri' (length=5)
   'M_ADI' => string 'BAHRÎ' (length=6)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'bahri aşık' (length=12)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Âşık edebiyatına yönelik temel kaynaklar olan cönk ve mecmuaların yoğunlukla 16. yüzyıldan itibaren yazılması ve âşık edebiyatının yazıdan ziyade sözlü kültür yoluyla aktarılması geleneğe ve gelenek taşıyıcılarına yönelik çeşitli problemleri ortaya çıkarmıştır. 17. yüzyılda yaşadığı ifade edilen Âşık Bahrî için de aynı şekilde yaşamı ve eserleri konusunda bu nedenle çözülememiş çeşitli bilinmezlikler söz konusudur.'... (length=2706)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'aşık edebiyatına yönelik temel kaynaklar olan cönk ve mecmuaların yoğunlukla 16 yüzyıldan itibaren yazılması edebiyatının yazıdan ziyade sözlü kültür yoluyla aktarılması geleneğe gelenek taşıyıcılarına çeşitli problemleri ortaya çıkarmıştır 17 yüzyılda yaşadığı ifade edilen bahri için de aynı şekilde yaşamı eserleri konusunda bu nedenle çözülememiş bilinmezlikler söz konusudur edebiyatı kapsamında üç bahrinin varlığı bilinmektedir 18 19 yüzyıl aşık'... (length=1589)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Koşma</strong><br> Gel efendim bana incinip küsme<br> Recalar itmenin zamanı geldi<br> Birr ü ihsanını bizlerden kesme<br> Atalar itmenin zamanı geldi</p> <p>Uyur idi her şükufe uyandı<br> Kokusuna can ü diller boyandı<br> Güzellerle dağlar bağlar boyandı<br> Safalar itmenin zamanı geldi</p> <p>Aşıklar yol bulur şehr-i vuslate<br> Canlar muntazırdır bu muhabbete<br> Çıkup taraf taraf ehl-i işrete<br> Nidalar itmenin zamanı geldi</p> <p>Ne bulursan cevr ü cefalar kılup<'... (length=935)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'koşma gel efendim bana incinip küsme recalar itmenin zamanı geldi birr ü ihsanını bizlerden kesme atalar uyur idi her şükufe uyandı kokusuna can diller boyandı güzellerle dağlar bağlar safalar aşıklar yol bulur şehri vuslate canlar muntazırdır bu muhabbete çıkup taraf ehli işrete nidalar ne bulursan cevr cefalar kılup olup olmazların mahremi biçare aşıkın hatırın alıp vefalar açıldı ey bahri lale vü sünbül bağları zeyn itti gonca ile gül yatarsın aceb bülbül nevalar'... (length=624)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Cunbur, Müjgân (1968). <em>Başakların Sesi, Türk Halk Şairleri Eserleri ve Hayatları</em>. Ankara: Şark Matbaası<br> </p><p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). <em>Türk Şairleri</em>. İstanbul: Devlet Basımevi.<br> </p><p>Kocatürk, Vasfi Mahir (1963).&nbsp;<em>Saz Şiiri Antolojisi, Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatının Saz Şiiri Tarzında Yazılmış En Güzel Şiirleri</em>. Ankara: yyy.<br></p><p>Kocatürk, Vasfi Mahir (1964).&nbsp;<em>Türk Edebiyatı Tarihi, Başlangıçtan B'... (length=632)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'cunbur müjgan 1968 başakların sesi türk halk şairleri eserleri ve hayatları ankara şark matbaası ergun sadettin nüzhet 1936 istanbul devlet basımevi kocatürk vasfi mahir 1963 saz şiiri antolojisi başlangıçtan bugüne kadar edebiyatının tarzında yazılmış en güzel şiirleri yyy 1964 edebiyatı tarihi tahlili tenkidi edebiyat yayınevi' (length=356)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'bahri aşık edebiyatına yönelik temel kaynaklar olan cönk ve mecmuaların yoğunlukla 16 yüzyıldan itibaren yazılması edebiyatının yazıdan ziyade sözlü kültür yoluyla aktarılması geleneğe gelenek taşıyıcılarına çeşitli problemleri ortaya çıkarmıştır 17 yüzyılda yaşadığı ifade edilen için de aynı şekilde yaşamı eserleri konusunda bu nedenle çözülememiş bilinmezlikler söz konusudur edebiyatı kapsamında üç bahrinin varlığı bilinmektedir 18 19 yüzyıl aşı'... (length=2372)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. KÜRŞAT ÖNCÜL' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. kürşat öncül' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-21' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. Kaynakça gözden geçirildi (AEA).
AEA' (length=77)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1609' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10956' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4078' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'bahri' (length=5)
   'M_ADI' => string 'BAHRÎ' (length=6)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'bahri aşık' (length=12)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Âşık edebiyatına yönelik temel kaynaklar olan cönk ve mecmuaların yoğunlukla 16. yüzyıldan itibaren yazılması ve âşık edebiyatının yazıdan ziyade sözlü kültür yoluyla aktarılması geleneğe ve gelenek taşıyıcılarına yönelik çeşitli problemleri ortaya çıkarmıştır. 17. yüzyılda yaşadığı ifade edilen Âşık Bahrî için de aynı şekilde yaşamı ve eserleri konusunda bu nedenle çözülememiş çeşitli bilinmezlikler söz konusudur.'... (length=2706)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'aşık edebiyatına yönelik temel kaynaklar olan cönk ve mecmuaların yoğunlukla 16 yüzyıldan itibaren yazılması edebiyatının yazıdan ziyade sözlü kültür yoluyla aktarılması geleneğe gelenek taşıyıcılarına çeşitli problemleri ortaya çıkarmıştır 17 yüzyılda yaşadığı ifade edilen bahri için de aynı şekilde yaşamı eserleri konusunda bu nedenle çözülememiş bilinmezlikler söz konusudur edebiyatı kapsamında üç bahrinin varlığı bilinmektedir 18 19 yüzyıl aşık'... (length=1589)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Koşma</strong><br> Gel efendim bana incinip küsme<br> Recalar itmenin zamanı geldi<br> Birr ü ihsanını bizlerden kesme<br> Atalar itmenin zamanı geldi</p> <p>Uyur idi her şükufe uyandı<br> Kokusuna can ü diller boyandı<br> Güzellerle dağlar bağlar boyandı<br> Safalar itmenin zamanı geldi</p> <p>Aşıklar yol bulur şehr-i vuslate<br> Canlar muntazırdır bu muhabbete<br> Çıkup taraf taraf ehl-i işrete<br> Nidalar itmenin zamanı geldi</p> <p>Ne bulursan cevr ü cefalar kılup<'... (length=935)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'koşma gel efendim bana incinip küsme recalar itmenin zamanı geldi birr ü ihsanını bizlerden kesme atalar uyur idi her şükufe uyandı kokusuna can diller boyandı güzellerle dağlar bağlar safalar aşıklar yol bulur şehri vuslate canlar muntazırdır bu muhabbete çıkup taraf ehli işrete nidalar ne bulursan cevr cefalar kılup olup olmazların mahremi biçare aşıkın hatırın alıp vefalar açıldı ey bahri lale vü sünbül bağları zeyn itti gonca ile gül yatarsın aceb bülbül nevalar'... (length=624)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Cunbur, Müjgân (1968). <em>Başakların Sesi, Türk Halk Şairleri Eserleri ve Hayatları</em>. Ankara: Şark Matbaası<br> </p><p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). <em>Türk Şairleri</em>. İstanbul: Devlet Basımevi.<br> </p><p>Kocatürk, Vasfi Mahir (1963).&nbsp;<em>Saz Şiiri Antolojisi, Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatının Saz Şiiri Tarzında Yazılmış En Güzel Şiirleri</em>. Ankara: yyy.<br></p><p>Kocatürk, Vasfi Mahir (1964).&nbsp;<em>Türk Edebiyatı Tarihi, Başlangıçtan B'... (length=632)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'cunbur müjgan 1968 başakların sesi türk halk şairleri eserleri ve hayatları ankara şark matbaası ergun sadettin nüzhet 1936 istanbul devlet basımevi kocatürk vasfi mahir 1963 saz şiiri antolojisi başlangıçtan bugüne kadar edebiyatının tarzında yazılmış en güzel şiirleri yyy 1964 edebiyatı tarihi tahlili tenkidi edebiyat yayınevi' (length=356)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'bahri aşık edebiyatına yönelik temel kaynaklar olan cönk ve mecmuaların yoğunlukla 16 yüzyıldan itibaren yazılması edebiyatının yazıdan ziyade sözlü kültür yoluyla aktarılması geleneğe gelenek taşıyıcılarına çeşitli problemleri ortaya çıkarmıştır 17 yüzyılda yaşadığı ifade edilen için de aynı şekilde yaşamı eserleri konusunda bu nedenle çözülememiş bilinmezlikler söz konusudur edebiyatı kapsamında üç bahrinin varlığı bilinmektedir 18 19 yüzyıl aşı'... (length=2372)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. KÜRŞAT ÖNCÜL' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. kürşat öncül' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-21' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. Kaynakça gözden geçirildi (AEA).
AEA' (length=77)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1609' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 2 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 3 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10956 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10956' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4078' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '2' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'bahri' (length=5)
   'M_ADI' => string 'BAHRÎ' (length=6)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'bahri aşık' (length=12)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Âşık' (length=7)
   'M_DOGUM_HICRI' => null
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => null
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Âşık edebiyatına yönelik temel kaynaklar olan cönk ve mecmuaların yoğunlukla 16. yüzyıldan itibaren yazılması ve âşık edebiyatının yazıdan ziyade sözlü kültür yoluyla aktarılması geleneğe ve gelenek taşıyıcılarına yönelik çeşitli problemleri ortaya çıkarmıştır. 17. yüzyılda yaşadığı ifade edilen Âşık Bahrî için de aynı şekilde yaşamı ve eserleri konusunda bu nedenle çözülememiş çeşitli bilinmezlikler söz konusudur.'... (length=2706)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'aşık edebiyatına yönelik temel kaynaklar olan cönk ve mecmuaların yoğunlukla 16 yüzyıldan itibaren yazılması edebiyatının yazıdan ziyade sözlü kültür yoluyla aktarılması geleneğe gelenek taşıyıcılarına çeşitli problemleri ortaya çıkarmıştır 17 yüzyılda yaşadığı ifade edilen bahri için de aynı şekilde yaşamı eserleri konusunda bu nedenle çözülememiş bilinmezlikler söz konusudur edebiyatı kapsamında üç bahrinin varlığı bilinmektedir 18 19 yüzyıl aşık'... (length=1589)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Koşma</strong><br> Gel efendim bana incinip küsme<br> Recalar itmenin zamanı geldi<br> Birr ü ihsanını bizlerden kesme<br> Atalar itmenin zamanı geldi</p> <p>Uyur idi her şükufe uyandı<br> Kokusuna can ü diller boyandı<br> Güzellerle dağlar bağlar boyandı<br> Safalar itmenin zamanı geldi</p> <p>Aşıklar yol bulur şehr-i vuslate<br> Canlar muntazırdır bu muhabbete<br> Çıkup taraf taraf ehl-i işrete<br> Nidalar itmenin zamanı geldi</p> <p>Ne bulursan cevr ü cefalar kılup<'... (length=935)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'koşma gel efendim bana incinip küsme recalar itmenin zamanı geldi birr ü ihsanını bizlerden kesme atalar uyur idi her şükufe uyandı kokusuna can diller boyandı güzellerle dağlar bağlar safalar aşıklar yol bulur şehri vuslate canlar muntazırdır bu muhabbete çıkup taraf ehli işrete nidalar ne bulursan cevr cefalar kılup olup olmazların mahremi biçare aşıkın hatırın alıp vefalar açıldı ey bahri lale vü sünbül bağları zeyn itti gonca ile gül yatarsın aceb bülbül nevalar'... (length=624)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Cunbur, Müjgân (1968). <em>Başakların Sesi, Türk Halk Şairleri Eserleri ve Hayatları</em>. Ankara: Şark Matbaası<br> </p><p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). <em>Türk Şairleri</em>. İstanbul: Devlet Basımevi.<br> </p><p>Kocatürk, Vasfi Mahir (1963).&nbsp;<em>Saz Şiiri Antolojisi, Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatının Saz Şiiri Tarzında Yazılmış En Güzel Şiirleri</em>. Ankara: yyy.<br></p><p>Kocatürk, Vasfi Mahir (1964).&nbsp;<em>Türk Edebiyatı Tarihi, Başlangıçtan B'... (length=632)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'cunbur müjgan 1968 başakların sesi türk halk şairleri eserleri ve hayatları ankara şark matbaası ergun sadettin nüzhet 1936 istanbul devlet basımevi kocatürk vasfi mahir 1963 saz şiiri antolojisi başlangıçtan bugüne kadar edebiyatının tarzında yazılmış en güzel şiirleri yyy 1964 edebiyatı tarihi tahlili tenkidi edebiyat yayınevi' (length=356)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'bahri aşık edebiyatına yönelik temel kaynaklar olan cönk ve mecmuaların yoğunlukla 16 yüzyıldan itibaren yazılması edebiyatının yazıdan ziyade sözlü kültür yoluyla aktarılması geleneğe gelenek taşıyıcılarına çeşitli problemleri ortaya çıkarmıştır 17 yüzyılda yaşadığı ifade edilen için de aynı şekilde yaşamı eserleri konusunda bu nedenle çözülememiş bilinmezlikler söz konusudur edebiyatı kapsamında üç bahrinin varlığı bilinmektedir 18 19 yüzyıl aşı'... (length=2372)
   'M_YAZAR' => string 'DOÇ. DR. KÜRŞAT ÖNCÜL' (length=26)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'doç. dr. kürşat öncül' (length=26)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-08-21' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'ANAHTAR KELİMELER KONTROL EDİLDİ. Kaynakça gözden geçirildi (AEA).
AEA' (length=77)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1609' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('bahri aşık' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10956 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=150)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)