BAHŞİOĞLU

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bahşioğlu hakkındaki bilgiler son derece sınırlıdır. Gerçek ismi bilinmeyen âşık, şiirlerinde Bahşioğlu mahlasını kullanmıştır. 16. yüzyılda doğduğu ve 17. yüzyılda öldüğü bilinmektedir. İki varsağısına Viyana Kütüphanesi’ndeki Türk, Arap ve Acem yazmaları arasında tesadüf edilmiştir (TDEA 1977: 297). 

Bahşioğlu ismi, Sadettin Nüzhet Ergun'la halk şairleri hakkında beraber çalışmış bir kişinin, Halkbilgisi Haberleri isimli dergide Karacaoğlan'a ait olduğu düşünülen şiirlerin neşredildiği bir yazıda da geçmiştir. Yazar, Türk halk şairlerinin eserlerinin bulunduğu yabancı menşeili dergilerden ve yazarlardan bahsetmiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir: "Bu mecmuadaki halk şairlerimizin türkülerini ben istinsah etmiştim. Bunlar Karacaoğlan, Kerem Dede, Bahşioğlu, Hidiroğlu, Hocamoğlu, Kul Mehmet, Kul Piri, Ahmetoğlu, Şükrî Mehmed'den ibarettir." (Halkbilgisi Haberleri 1929: 5). 

Kaynakça

"Bahşioğlu" (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 297.

 "Karacaoğlan" (1929). Halkbilgisi Haberleri. C.1. 1: 5. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 10.01.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler