BALLI BABA

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şairin hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamakla birlikte Filibe’ye yakın bir yerde Ballı Baba isminde bir azizin yaşamış olduğu bilinmektedir. Ballı Baba'nın ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki belirsizlik ölümü için de geçerlidir.

Saadettin Nüzhet Ergun'un aktardığına göre; Ballı Baba hakkında bir menkabe de rivayet edillmektedir. Muallim İhsan Tanaltay ise Ballı Baba,'nın Filibe yakınlarındaki bir tekkenin babası olduğunu ifade eder. Hakkında bir menkıbe anlatılmaktadır: Bir gün geçen bir kervana yüklerinde ne olduğunu sormuş, onlar da pekmez olduğunu söylemişler. Ballı Baba da “yükünüz baldan daha kıymetli olsun” diye dua etmiş. Bunlar her zamankinden fazla bir fiyatla pekmezlerini satmışlar ve dönüşlerinde tekkeye uğrayarak şeyhin elini öperek teşekkür etmişler. Bu olaydan sonra Ballı Baba adıyla iştihar etmiştir (Ergun yty: 740). Ballı Baba hakkında bestelenmiş bir ilahi olup burada verilmiştir. 

 

Kaynakça

Ergun, Saadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 13.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İlahi

Tekyesine gelenler

Her murada ererler

Korusunda bülbüller

Sevinerek öterler

Gerçeksin Ballı Baba

Şadırvan yolları

Ne souktur suları

Babanın dervişleri

Şâd eder gönülleri

Gerçeksin Ballı Baba 

Ergun, Saadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy. 740.

Nefes

Muhammed Ali postunda oturan

Dört kapuyu kırk makamı bilmeli

Muhammed Ali’ye tâlibim deyen

Evvel farzdır mürşidini bulmalı

Bir binâ yap dört duvarın üstüne

Bir selâm ver dört kapunun dostuna

Üç sünnetin yedi farzın aslı ne

Gizli gizli bu sırlara ermeli

Mürşidini bul da müşkilin ara

Gene mürşidinden bulunur çâre

Kavuşturur mürşid seni ol şara

Ol şardaki pazarbaşın bulmalı

Ol şardaki pazarbaşı Ali’dir

Orda açılan mahabbat gülüdür

Bu yolun evveli Bektaş Veli’dir

İsteyenin muradına vermeli

Hiç binâ gördün mü dıvarı üçlü

Niçe sırlar vardır sırlardan içli

Cihanda var mıdır Ballı’dan suçlu

Her kes vücudunda Hak’kı bulmalı

Ergun, Saadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy. 740.