BALTACI-ZÂDE, Mahmûd Paşa bin Baltacı

(d. ?/? - ö. 1006/1597)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Baltacı Mehmed Paşa’nın oğludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Beyler zümresine dahil olmuş; Kanuni Sultan Süleyman zamanında da Beylerbeyi rütbesine terfi etmiştir. Çeşitli görevlerde bulunan şair, Yanık Beylerbeyiliğine getirildikten sonra 1006/1597 tarihinde vefat etmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.II. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP DİNÇER BERDİBEK
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler