BARKÎ

(d. ?/? - ö. 940/1533)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Barkî mahlasını kullanan şairin doğum tarihi belli değildir. İstanbulludur. Sipahi olarak görev yapmış; 940/1533-34 tarihlerinde vefat etmiştir (Akbayar 1996: 369). Hasan Çelebi tarafından hoşça beyitleri ve matlaları olduğu ifade edilir (Kutluk 1978: 211).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.II. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP DİNÇER BERDİBEK
Yayın Tarihi: 11.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sâkî bahâr eyyâmıdur gülzâra ‘azm it subhdem
Zevk u safâ hengâmıdur ‘ıyş-ı müdâm it dembedem 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 94.)

***

Bir dem içinde garbî vü şarkî
Seyr ider yıldırum gibi Barkî

(Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay. 211.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Doğum YeriGörüntüle
2TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1661-62Doğum YeriGörüntüle
3Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Doğum YılıGörüntüle
5TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1661-62Doğum YılıGörüntüle
6Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Ölüm YılıGörüntüle
8TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1661-62Ölüm YılıGörüntüle
9Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.MeslekGörüntüle
11TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1661-62MeslekGörüntüle
12Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
13SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1661-62Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Madde AdıGörüntüle
17TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1661-62Madde AdıGörüntüle
18Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle