BARKÎ

(d. ?/? - ö. 940/1533)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Barkî mahlasını kullanan şairin doğum tarihi belli değildir. İstanbulludur. Sipahi olarak görev yapmış; 940/1533-34 tarihlerinde vefat etmiştir (Akbayar 1996: 369). Hasan Çelebi tarafından hoşça beyitleri ve matlaları olduğu ifade edilir (Kutluk 1978: 211).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî. C.II. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP DİNÇER BERDİBEK
Yayın Tarihi: 11.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Sâkî bahâr eyyâmıdur gülzâra ‘azm it subhdem
Zevk u safâ hengâmıdur ‘ıyş-ı müdâm it dembedem 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 94.)

***

Bir dem içinde garbî vü şarkî
Seyr ider yıldırum gibi Barkî

(Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: TTK Yay. 211.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şerif Oktürkd. 1919 - ö. 2001Doğum YeriGörüntüle
2HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Doğum YeriGörüntüle
3Leyla İpekçid. 13 Ekim 1966 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Şerif Oktürkd. 1919 - ö. 2001Doğum YılıGörüntüle
5HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Doğum YılıGörüntüle
6Leyla İpekçid. 13 Ekim 1966 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Şerif Oktürkd. 1919 - ö. 2001Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Ölüm YılıGörüntüle
9Leyla İpekçid. 13 Ekim 1966 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Şerif Oktürkd. 1919 - ö. 2001MeslekGörüntüle
11HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766MeslekGörüntüle
12Leyla İpekçid. 13 Ekim 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Şerif Oktürkd. 1919 - ö. 2001Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Leyla İpekçid. 13 Ekim 1966 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Şerif Oktürkd. 1919 - ö. 2001Madde AdıGörüntüle
17HİLMÎ, Abdullah Hilmî Deded. ? - ö. 1766Madde AdıGörüntüle
18Leyla İpekçid. 13 Ekim 1966 - ö. ?Madde AdıGörüntüle