BATNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde Batnî mahlaslı herhangi bir şaire rastlanmamaktadır. Ancak Topkapı Sarayı Kütüphanesinde bulunan ve 18. yüzyılda tertip edilen bir şiir mecmuasında (Hazine 1072) şaire ait bazı gazeller kayıtlıdır. Bunlardan biri Seyyid Hâkim’in (ö. 1770)  gazeline yazılmış bir naziredir. Bu gazelin Hâkim’in gazeline nazire olması Batnî’nin 18. yüzyıl şairlerinden olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Mecmûa-i Eşâr. Topkapı Sarayı Kütüphanesi “Hazine 1072”. vr. 123a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2021
Güncelleme Tarihi: 01.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Olur elbette agacuñ kimi yaş kimi kurı

Tut nasîhat güzelüm virme yapuyı götüri

 

ʻİlm-i sayyâd her geçinenden biriyem

Tutarum oltaları bahre atarsam çü çöri

 

Erbaʻîn mevsimine ellemesini alıko

Kış katı gösteriyor hep telef itme kömüri

 

Söylesün mi saña mahfîce olan işlerini

Uşagı dögme yalan söylediginden ötüri

 

Batniyâ boklıca mazmûnları kıl âmâde

İşidenler diyeler birbirine işe büri

Mecmûa-i Eşâr. Topkapı Sarayı Kütüphanesi “Hazine 1072”. vr. 123a.