BATTAL EMRE

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Battal Emre 1. Dünya Savaşı sırasında yaşadığı bilinen Afşar âşıklarındandır. Kayseri ilinin Toklar nahiyesinin Emir Uşağı köyündendir. Şairin ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Erhan Çapraz'ın aktardığına göre; Fahri Bilge Defterlerinde Âşık Battal’a ait, vak’a kısmında 1. Dünya Savaşı esnasında, Toklar’ın nahiye müdürü Kara Müdür’e ve azalarına zem (yerme, kınama) maksadıyla söylendiği belirtilen bir türkülü hikâye bulunmaktadır. Türkülü hikâye, “âşığın günlük hayatıyla ilgili çeşitli hadiseler, meseleler ve güçlüklerle ilgili şiir-vak’alar” içerisinde değerlendirilebilir (Çapraz 2008: 55). 

 

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 13.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler