BEKİR

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hangi asırda yaşadığı bilinmeyen Bekir’in hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Bekir'in varlığı Sadettin Nüzhet Ergun'un Türk Şairleri adlı kitabında kayıtlı Âşık Bekir mahlaslı bir koşmadan anlaşılmaktadır (Ergun yty: 804). Bekir'in ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. Tespit edilen şiirinden hareketle sade ve anlaşılır bir dile sahip olduğu görülmektedir. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 13.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mustafa

Gelir geçersin de selâm virmezsin

Ne suçum günahım bildir Mustafa

Ben ağlarım sen hâlimden bilmezsin

Akan çeşmim yaşın sildir Mustafa

Yârin bahçesinde gülleri tâze

Yadlara bakarsın gözleri süze

Anladım o kadar meylin yok bize

Hemen beni derde aldır Mustafa

Yârin bahçesine yadlar girmesin

Dost elinde gonca güller solmasın

Seni yadlar ile gözüm görmesin

Kanım helâl oldun öldür Mustafa

Çıkar hançerini sinem delmeye

Ayağın tozuna yüzüm sürmeye

Ölünce severim kulun olmaya

Gel beni ağlatma güldür Mustafa

Âşık Bekir ider hâlim yamandır

Aşkına düşeli işim gümandır

Derdini çekeli hayli zamandır

Canım rahat bulsun öldür Mustafa

Ergun, Sadettin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 2. yyy. 804.