BEKTAŞ ABDAL

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bektaş Abdal hakkında kaynaklarda çok fazla bilgi bulunmamaktadır. IV. Murad’ın İran seferine katıldığına dair kayıt bulunmaktadır. Bu sefer sırasında geri alınan Revan’a 1635 yılında muhafız olarak tayin edilen Murtazâ Paşa’nın maiyetinde bulunduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. "Bektaş Abdal nicesin/ Dererler gülün goncasın / Bec kıralının pençesin / Kıran Murtazâ Paşa’dır" diyerek paşanın askerî başarılarından haberdar olduğunu şiirinde dile getirmiştir. Bu şiirden ayrıca paşayla beraberliklerinin oldukça eskiye dayandığı anlaşılmaktadır. Şaire ait herhangi bir şiir kaydına veya esere rastlanılmamıştır.

Kaynakça

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler: Cilt: 1. (1977). İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 01.09.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler