BEYÂNÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan Beyânî Kastamonuludur. Divan kâtiplerindendir. Yavuz Sultân Selîm devrinde (sal. 1512-1520) vefat etti. Kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren Latîfî’ye göre (Canım 2000: 197) o; zeki, yetenekli ve olgun biriydi. Latifelerinde aşırıya gitmezdi. Güzel hitabı ve tatlı diliyle dostlarının ve halkın gönlünü kazanmıştı. Kalbinde kin ve yaradılışında kabalıktan eser yoktu. Sabır ve sebatı çok genişti. Öfkelendiğinde bile kabalıktan uzak dururdu. İnsanların davranışlarına da nüktelerine de kırılmaz, bu yüzden onlara soğuk davranmazdı. Kaynaklarda Beyânî’nin kaleme aldığı herhangi bir eserden söz edilmemiştir. Latîfî onun; büyüleyici sözler söylemekte Sâmirî gibi mahir bir şair olduğuna, her sözünde bir zarafet bulunduğuna, cinassız ve îhâmsız kelime kullanmadığına değinmiş (Canım 2000: 197); Kınalı-zâde ise “eş’âr-ı bedî’ü’l-beyânı vardur” diyerek şiirlerini beğendiğini belirtmiştir (Kutluk 1989: 229).

Kaynakça

Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. I. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan, Aysun (hzl.) (1994). Beyânî Tezkiresi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Şemseddîn Sâmî (1306). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 2. İstanbul.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLÂL DEMİR
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt

Gereklü âdeme hulk u edebdür 

Ki evlâdur dilâ mâl u nesebden 

Latîf olsa latîfe hoşdur ammâ 

Velâkin hâric olmaya edebden 

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 197.)

Matla 

Gün ruhlarun görelden mihr ugradı zevâle 

Ebrûlarun gamından döndi kamer hilâle 

Matla

Didüm yolunda cân virsem hey âfet 

Geçer mi minnete didi ne minnet 

Matla 

Gel kûy-ı nigâra varalum uy bana sûfî 

Dünyâda sana göstereyin bâg-ı cinânı 

Matla

Rakîb-i kelbi gör kim hân-ı vaslın 

Yavuz it gibi ne yir ne yidürür

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 198.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10645' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3718' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'beyani-mdbir' (length=12)
   'M_ADI' => string 'BEYÂNÎ' (length=8)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'beyani divan şairi' (length=19)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'divan kâtibi' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan Beyânî Kastamonuludur. Divan kâtiplerindendir. Yavuz Sultân Selîm devrinde (sal. 1512-1520) vefat etti. Kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren Latîfî’ye göre (Canım 2000: 197) o; zeki, yetenekli ve olgun biriydi. Latifelerinde aşırıya gitmezdi. Güzel hitabı ve tatlı diliyle dostlarının ve halkın gönlünü kazanmıştı. Kalbinde kin ve yaradılışında kabalıktan eser yoktu. Sabır ve sebatı çok genişti. Öf'... (length=1092)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan beyani kastamonuludur divan katiplerindendir yavuz sultan selim devrinde sal 15121520 vefat etti kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren latifiye göre canım 2000 197 o zeki yetenekli ve olgun biriydi latifelerinde aşırıya gitmezdi güzel hitabı tatlı diliyle dostlarının halkın gönlünü kazanmıştı kalbinde kin yaradılışında kabalıktan eser yoktu sabır sebatı genişti öfkelendiğinde bile uzak dururdu insanların dav'... (length=953)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Kıt</strong>’<strong>a&nbsp;</strong></p> <p>Gereklü âdeme hulk u edebdür&nbsp;</p> <p>Ki evlâdur dilâ mâl u nesebden&nbsp;</p> <p>Latîf olsa latîfe hoşdur ammâ&nbsp;</p> <p>Velâkin hâric olmaya edebden&nbsp;</p> <p>(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay. 197.)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Matla</strong>’<strong>&nbsp;</strong></p> <p>Gün ruhlarun görelden mihr ugradı zevâle&n'... (length=1196)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'kıta gereklü ademe hulk u edebdür ki evladur dila mal nesebden latif olsa latife hoşdur amma velakin haric olmaya edebden canım rıdvan hzl 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm yay 197 matla gün ruhlarun görelden mihr ugradı zevale ebrülarun gamından döndi kamer hilale didüm yolunda can virsem hey afet geçer mi minnete didi ne minnet gel küyı nigara varalum uy bana süfi dünyada sana göstereyin bagı cinanı rakibi kelbi gör kim hanı vaslın yavuz'... (length=538)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî</em>. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-att'... (length=1170)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayır nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay canım rıdvan 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm kurnaz cemal mustafatatçı 2001 tuhfei naili divanşairlerinin muhtasar biyografileri ıı bizim büro kutluk ibrahim 1989 kınalızade hasan çelebi ı ttk sungurhan aysun 1994 beyani tezkiresi yüksek lisans tezi gazi üniversitesi şemseddin sami 1306 kamüsulalam' (length=450)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'beyani divan şairi katibi biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan kastamonuludur katiplerindendir yavuz sultan selim devrinde sal 15121520 vefat etti kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren latifiye göre canım 2000 197 o zeki yetenekli ve olgun biriydi latifelerinde aşırıya gitmezdi güzel hitabı tatlı diliyle dostlarının halkın gönlünü kazanmıştı kalbinde kin yaradılışında kabalıktan eser yoktu sabır sebatı genişti öfkelendiğinde bile uzak dururdu i'... (length=1786)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLÂL DEMİR' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi hiclÂl demir' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1091' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10645' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3718' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'beyani-mdbir' (length=12)
   'M_ADI' => string 'BEYÂNÎ' (length=8)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'beyani divan şairi' (length=19)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'divan kâtibi' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan Beyânî Kastamonuludur. Divan kâtiplerindendir. Yavuz Sultân Selîm devrinde (sal. 1512-1520) vefat etti. Kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren Latîfî’ye göre (Canım 2000: 197) o; zeki, yetenekli ve olgun biriydi. Latifelerinde aşırıya gitmezdi. Güzel hitabı ve tatlı diliyle dostlarının ve halkın gönlünü kazanmıştı. Kalbinde kin ve yaradılışında kabalıktan eser yoktu. Sabır ve sebatı çok genişti. Öf'... (length=1092)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan beyani kastamonuludur divan katiplerindendir yavuz sultan selim devrinde sal 15121520 vefat etti kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren latifiye göre canım 2000 197 o zeki yetenekli ve olgun biriydi latifelerinde aşırıya gitmezdi güzel hitabı tatlı diliyle dostlarının halkın gönlünü kazanmıştı kalbinde kin yaradılışında kabalıktan eser yoktu sabır sebatı genişti öfkelendiğinde bile uzak dururdu insanların dav'... (length=953)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Kıt</strong>’<strong>a&nbsp;</strong></p> <p>Gereklü âdeme hulk u edebdür&nbsp;</p> <p>Ki evlâdur dilâ mâl u nesebden&nbsp;</p> <p>Latîf olsa latîfe hoşdur ammâ&nbsp;</p> <p>Velâkin hâric olmaya edebden&nbsp;</p> <p>(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay. 197.)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Matla</strong>’<strong>&nbsp;</strong></p> <p>Gün ruhlarun görelden mihr ugradı zevâle&n'... (length=1196)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'kıta gereklü ademe hulk u edebdür ki evladur dila mal nesebden latif olsa latife hoşdur amma velakin haric olmaya edebden canım rıdvan hzl 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm yay 197 matla gün ruhlarun görelden mihr ugradı zevale ebrülarun gamından döndi kamer hilale didüm yolunda can virsem hey afet geçer mi minnete didi ne minnet gel küyı nigara varalum uy bana süfi dünyada sana göstereyin bagı cinanı rakibi kelbi gör kim hanı vaslın yavuz'... (length=538)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî</em>. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-att'... (length=1170)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayır nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay canım rıdvan 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm kurnaz cemal mustafatatçı 2001 tuhfei naili divanşairlerinin muhtasar biyografileri ıı bizim büro kutluk ibrahim 1989 kınalızade hasan çelebi ı ttk sungurhan aysun 1994 beyani tezkiresi yüksek lisans tezi gazi üniversitesi şemseddin sami 1306 kamüsulalam' (length=450)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'beyani divan şairi katibi biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan kastamonuludur katiplerindendir yavuz sultan selim devrinde sal 15121520 vefat etti kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren latifiye göre canım 2000 197 o zeki yetenekli ve olgun biriydi latifelerinde aşırıya gitmezdi güzel hitabı tatlı diliyle dostlarının halkın gönlünü kazanmıştı kalbinde kin yaradılışında kabalıktan eser yoktu sabır sebatı genişti öfkelendiğinde bile uzak dururdu i'... (length=1786)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLÂL DEMİR' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi hiclÂl demir' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1091' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10645' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3718' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'beyani-mdbir' (length=12)
   'M_ADI' => string 'BEYÂNÎ' (length=8)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'beyani divan şairi' (length=19)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'divan kâtibi' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan Beyânî Kastamonuludur. Divan kâtiplerindendir. Yavuz Sultân Selîm devrinde (sal. 1512-1520) vefat etti. Kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren Latîfî’ye göre (Canım 2000: 197) o; zeki, yetenekli ve olgun biriydi. Latifelerinde aşırıya gitmezdi. Güzel hitabı ve tatlı diliyle dostlarının ve halkın gönlünü kazanmıştı. Kalbinde kin ve yaradılışında kabalıktan eser yoktu. Sabır ve sebatı çok genişti. Öf'... (length=1092)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan beyani kastamonuludur divan katiplerindendir yavuz sultan selim devrinde sal 15121520 vefat etti kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren latifiye göre canım 2000 197 o zeki yetenekli ve olgun biriydi latifelerinde aşırıya gitmezdi güzel hitabı tatlı diliyle dostlarının halkın gönlünü kazanmıştı kalbinde kin yaradılışında kabalıktan eser yoktu sabır sebatı genişti öfkelendiğinde bile uzak dururdu insanların dav'... (length=953)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Kıt</strong>’<strong>a&nbsp;</strong></p> <p>Gereklü âdeme hulk u edebdür&nbsp;</p> <p>Ki evlâdur dilâ mâl u nesebden&nbsp;</p> <p>Latîf olsa latîfe hoşdur ammâ&nbsp;</p> <p>Velâkin hâric olmaya edebden&nbsp;</p> <p>(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay. 197.)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Matla</strong>’<strong>&nbsp;</strong></p> <p>Gün ruhlarun görelden mihr ugradı zevâle&n'... (length=1196)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'kıta gereklü ademe hulk u edebdür ki evladur dila mal nesebden latif olsa latife hoşdur amma velakin haric olmaya edebden canım rıdvan hzl 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm yay 197 matla gün ruhlarun görelden mihr ugradı zevale ebrülarun gamından döndi kamer hilale didüm yolunda can virsem hey afet geçer mi minnete didi ne minnet gel küyı nigara varalum uy bana süfi dünyada sana göstereyin bagı cinanı rakibi kelbi gör kim hanı vaslın yavuz'... (length=538)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî</em>. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-att'... (length=1170)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayır nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay canım rıdvan 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm kurnaz cemal mustafatatçı 2001 tuhfei naili divanşairlerinin muhtasar biyografileri ıı bizim büro kutluk ibrahim 1989 kınalızade hasan çelebi ı ttk sungurhan aysun 1994 beyani tezkiresi yüksek lisans tezi gazi üniversitesi şemseddin sami 1306 kamüsulalam' (length=450)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'beyani divan şairi katibi biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan kastamonuludur katiplerindendir yavuz sultan selim devrinde sal 15121520 vefat etti kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren latifiye göre canım 2000 197 o zeki yetenekli ve olgun biriydi latifelerinde aşırıya gitmezdi güzel hitabı tatlı diliyle dostlarının halkın gönlünü kazanmıştı kalbinde kin yaradılışında kabalıktan eser yoktu sabır sebatı genişti öfkelendiğinde bile uzak dururdu i'... (length=1786)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLÂL DEMİR' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi hiclÂl demir' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1091' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('divan katibi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10645 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=153)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10645' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3718' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'beyani-mdbir' (length=12)
   'M_ADI' => string 'BEYÂNÎ' (length=8)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'beyani divan şairi' (length=19)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'divan kâtibi' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan Beyânî Kastamonuludur. Divan kâtiplerindendir. Yavuz Sultân Selîm devrinde (sal. 1512-1520) vefat etti. Kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren Latîfî’ye göre (Canım 2000: 197) o; zeki, yetenekli ve olgun biriydi. Latifelerinde aşırıya gitmezdi. Güzel hitabı ve tatlı diliyle dostlarının ve halkın gönlünü kazanmıştı. Kalbinde kin ve yaradılışında kabalıktan eser yoktu. Sabır ve sebatı çok genişti. Öf'... (length=1092)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan beyani kastamonuludur divan katiplerindendir yavuz sultan selim devrinde sal 15121520 vefat etti kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren latifiye göre canım 2000 197 o zeki yetenekli ve olgun biriydi latifelerinde aşırıya gitmezdi güzel hitabı tatlı diliyle dostlarının halkın gönlünü kazanmıştı kalbinde kin yaradılışında kabalıktan eser yoktu sabır sebatı genişti öfkelendiğinde bile uzak dururdu insanların dav'... (length=953)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Kıt</strong>’<strong>a&nbsp;</strong></p> <p>Gereklü âdeme hulk u edebdür&nbsp;</p> <p>Ki evlâdur dilâ mâl u nesebden&nbsp;</p> <p>Latîf olsa latîfe hoşdur ammâ&nbsp;</p> <p>Velâkin hâric olmaya edebden&nbsp;</p> <p>(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay. 197.)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Matla</strong>’<strong>&nbsp;</strong></p> <p>Gün ruhlarun görelden mihr ugradı zevâle&n'... (length=1196)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'kıta gereklü ademe hulk u edebdür ki evladur dila mal nesebden latif olsa latife hoşdur amma velakin haric olmaya edebden canım rıdvan hzl 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm yay 197 matla gün ruhlarun görelden mihr ugradı zevale ebrülarun gamından döndi kamer hilale didüm yolunda can virsem hey afet geçer mi minnete didi ne minnet gel küyı nigara varalum uy bana süfi dünyada sana göstereyin bagı cinanı rakibi kelbi gör kim hanı vaslın yavuz'... (length=538)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî</em>. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-att'... (length=1170)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayır nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay canım rıdvan 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm kurnaz cemal mustafatatçı 2001 tuhfei naili divanşairlerinin muhtasar biyografileri ıı bizim büro kutluk ibrahim 1989 kınalızade hasan çelebi ı ttk sungurhan aysun 1994 beyani tezkiresi yüksek lisans tezi gazi üniversitesi şemseddin sami 1306 kamüsulalam' (length=450)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'beyani divan şairi katibi biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan kastamonuludur katiplerindendir yavuz sultan selim devrinde sal 15121520 vefat etti kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren latifiye göre canım 2000 197 o zeki yetenekli ve olgun biriydi latifelerinde aşırıya gitmezdi güzel hitabı tatlı diliyle dostlarının halkın gönlünü kazanmıştı kalbinde kin yaradılışında kabalıktan eser yoktu sabır sebatı genişti öfkelendiğinde bile uzak dururdu i'... (length=1786)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLÂL DEMİR' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi hiclÂl demir' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1091' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 1 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10645 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '10645' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '3718' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '1' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'beyani-mdbir' (length=12)
   'M_ADI' => string 'BEYÂNÎ' (length=8)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'beyani divan şairi' (length=19)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'divan kâtibi' (length=13)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'divan katibi' (length=12)
   'M_HAYATI' => string '<p>Biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan Beyânî Kastamonuludur. Divan kâtiplerindendir. Yavuz Sultân Selîm devrinde (sal. 1512-1520) vefat etti. Kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren Latîfî’ye göre (Canım 2000: 197) o; zeki, yetenekli ve olgun biriydi. Latifelerinde aşırıya gitmezdi. Güzel hitabı ve tatlı diliyle dostlarının ve halkın gönlünü kazanmıştı. Kalbinde kin ve yaradılışında kabalıktan eser yoktu. Sabır ve sebatı çok genişti. Öf'... (length=1092)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan beyani kastamonuludur divan katiplerindendir yavuz sultan selim devrinde sal 15121520 vefat etti kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren latifiye göre canım 2000 197 o zeki yetenekli ve olgun biriydi latifelerinde aşırıya gitmezdi güzel hitabı tatlı diliyle dostlarının halkın gönlünü kazanmıştı kalbinde kin yaradılışında kabalıktan eser yoktu sabır sebatı genişti öfkelendiğinde bile uzak dururdu insanların dav'... (length=953)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong>Kıt</strong>’<strong>a&nbsp;</strong></p> <p>Gereklü âdeme hulk u edebdür&nbsp;</p> <p>Ki evlâdur dilâ mâl u nesebden&nbsp;</p> <p>Latîf olsa latîfe hoşdur ammâ&nbsp;</p> <p>Velâkin hâric olmaya edebden&nbsp;</p> <p>(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay. 197.)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Matla</strong>’<strong>&nbsp;</strong></p> <p>Gün ruhlarun görelden mihr ugradı zevâle&n'... (length=1196)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'kıta gereklü ademe hulk u edebdür ki evladur dila mal nesebden latif olsa latife hoşdur amma velakin haric olmaya edebden canım rıdvan hzl 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm yay 197 matla gün ruhlarun görelden mihr ugradı zevale ebrülarun gamından döndi kamer hilale didüm yolunda can virsem hey afet geçer mi minnete didi ne minnet gel küyı nigara varalum uy bana süfi dünyada sana göstereyin bagı cinanı rakibi kelbi gör kim hanı vaslın yavuz'... (length=538)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Akbayır, Nuri (hzl.) (1996). <em>Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî</em>. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.</p> <p>Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). <em>Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin)</em>. Ankara: AKM Yay.</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-att'... (length=1170)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'akbayır nuri hzl 1996 mehmed süreyya sicilli osmani c 2 istanbul tarih vakfı yurt yay canım rıdvan 2000 latifi tezkiretüşşuara ve tabsıratünnuzama incelememetin ankara akm kurnaz cemal mustafatatçı 2001 tuhfei naili divanşairlerinin muhtasar biyografileri ıı bizim büro kutluk ibrahim 1989 kınalızade hasan çelebi ı ttk sungurhan aysun 1994 beyani tezkiresi yüksek lisans tezi gazi üniversitesi şemseddin sami 1306 kamüsulalam' (length=450)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'beyani divan şairi katibi biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan kastamonuludur katiplerindendir yavuz sultan selim devrinde sal 15121520 vefat etti kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren latifiye göre canım 2000 197 o zeki yetenekli ve olgun biriydi latifelerinde aşırıya gitmezdi güzel hitabı tatlı diliyle dostlarının halkın gönlünü kazanmıştı kalbinde kin yaradılışında kabalıktan eser yoktu sabır sebatı genişti öfkelendiğinde bile uzak dururdu i'... (length=1786)
   'M_YAZAR' => string 'DR. ÖĞR. ÜYESİ HİCLÂL DEMİR' (length=34)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'dr. öğr. üyesi hiclÂl demir' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-07-19' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-05' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1091' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('beyani divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 10645 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=157)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)