BEYÂNÎ, Şeyh Kemaloğlu, Şeyh Kemal B. Efendi

(d. ?/? - ö. 960/1552)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Kemaloğlu olarak bilinen Beyânî, [Bulgaristan] Yanbolulu'dur. Kaynakların verdiği bilgiye göre nazım ve nesir sahasında oldukça kabiliyetli olan Beyânî, sahip olduğu sanatkârlık yeteneğini sergileme imkânı bulamadan henüz genç bir yaşta iken vefat etmiştir. Beyânî’nin mükeyyifatta düşkün olduğunu ve ölümünde de bunun etkisi bulunduğunu ifade eden Âşık Çelebi, bir hayli erken vefat eden şairin, şiire nazaran inşâda daha başarılı olduğunu söyler (Kılıç 2010: 445).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî . C. 2. İstanbul: KB ve Tarih Vakfı Yay. 

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ.  www.kulturturizm.gov.tr [erişim tarihi: 03.04.2012]. 

Şemseddin Sami (1311). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 2. İstanbul: Mihran Matbaası. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. AHMET DOĞAN
Yayın Tarihi: 02.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Mâh-ı Nev nâmlı bir dilbere dimişdür:

Gazel

Ey yüzi mihr-i dırahşân giçe niçe meh ü sâl

Gelmeye devre kaşun gibi senün iki hilâl

Mün’akis oldı derûnında dil-i sûhtegân

Sanma âyîne-i ruhsâr-ı nigârı pür-hâl

Pâyuna n’ola irişmezse nücûm-ı eşküm

Mâh seyrinde ider gâyet ile isti’câl

Tek nasîb olsa na’liçen izin öpmek bir kez

Olsun ey mâh yirüm olur ise saff-ı ni’âl  

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 446.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÇINARÎ, Mehmedd. ? - ö. 1901?Doğum YeriGörüntüle
2Habibe Ahmetd. 20 Aralık 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mustafa Ocakd. 04 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÇINARÎ, Mehmedd. ? - ö. 1901?Doğum YılıGörüntüle
5Habibe Ahmetd. 20 Aralık 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mustafa Ocakd. 04 Ağustos 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÇINARÎ, Mehmedd. ? - ö. 1901?Ölüm YılıGörüntüle
8Habibe Ahmetd. 20 Aralık 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Mustafa Ocakd. 04 Ağustos 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÇINARÎ, Mehmedd. ? - ö. 1901?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Habibe Ahmetd. 20 Aralık 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Mustafa Ocakd. 04 Ağustos 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÇINARÎ, Mehmedd. ? - ö. 1901?Madde AdıGörüntüle
14Habibe Ahmetd. 20 Aralık 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Mustafa Ocakd. 04 Ağustos 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle