BİDÂDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bidâdî’nin hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Yurt Ansiklopedisi'nde 19. yüzyılda yaşadığı belirtilen ve asıl adı bilinmeyen İstanbullu âşığın ismi aynı eserde 19. yüzyılda İstanbul’da yaşamış meydan şairleri arasında zikredilmiştir (1982: 4118). Bidâdî'nin ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Yurt Ansiklopedisi (1982). C. 6. İstanbul: Anadolu Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 06.12.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler