BİHÂRÎ

(d. ?/? - ö. 958/1551-52)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki en önemli kaynak Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşâr adlı tezkiresidir. Bu esere göre Bihârî, tarihçidir. 958 / 1551-52 yılında vefat etti. Divanı varsa da bulunamadı.

Kaynakça

Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.03.2015
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Âşüfte geçer leyli-i zülfine çog ammâ

Mecnûn gibi meydân-ı mahabbetde seçilse

Gel ey nihâl-i cinân kandasın ki gülşende

Senünçün itdi sabâ nâmeler perâkende

Hezârân bülbül-i zârun gözi degmiş o bir güldür

O şûhun sanma gülgûnî kabâ çeşm-i bülbüldür

(Kayabaşı, Bekir (1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 202)