CAFER ABDAL

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bektaşi şairi olup 18. yüzyıl şiir mecmualarında şiirlerine rastlanılmaktadır. Sadettin Nüzhet Ergun'un belirttiği üzere gerçek kimliği, eserleri hakkında bilgi bulunmadığı gibi doğum tarihi ve ölüm tarihi de bilinmemektedir. Şiirlerindeki dil özelliklerinden yola çıkılarak 18. yüzyıl şairi olduğu sanılmaktadır. Bu mecmualarda bulunan şiirleri dışında herhangi bir eseri bulunmamakta olup edebî şahsiyeti hakkında herhangi bir değerlendirmenin yer aldığı kayda da rastlanılmamıştır. Şiirlerinde Cafer Abdal mahlasını kullanmış olup tasavvufî konuları duru bir Türkçeyle ifade ettiği görülmektedir.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1949). Onyedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Alevi Şairleri ve Nefesleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar). İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.

Özmen, İsmail. (1995). Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi: 17-18. Yüzyıl. Ankara: Saypa Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 26.09.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler


Nefes

Seyr edelim bu âlemin halkını

Zabta kadir değil elde bulunmaz

Dervişim der terk eylemez hevayı

Dervişlik nişanı dilde bulunmaz

Benliğin terk etse kalbini silse

Özün pâk eylese nefsin öldürse

Eğer tarikatte dervişim derse

Nefsine uyanlar yolda bulunmaz

Nefsine uymamak kişiye zordur

O râhı tanımak hayli hünerdir

Er kuşağı kuşanan binde birerdir

Er kuşağı değme belde bulunmaz

Aşk gemisidir derya-yı ummanda

Bezm-i Eleştimiz dinde imanda

Ca'fer Abdal eder şimdi zamanda

Hakk'a yarar amel kulda bulunmazErgun, Sadettin Nüzhet (1949). Onyedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. 110-111.