CÂHÎ, Câhî Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Câhî’nin hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Süleymaniye Kütüphanesi’nde Hasan Hüsnü Paşa 1031’de kayıtlı olan ve bazı şairler hakkında açıklayıcı bilgilerin yer aldığı bir nazire mecmuasında şaire ait çeşitli gazeller bulunmaktadır. 16. yüzyılda yazıldığı anlaşılan bu Mecmua’da şair hakkında “Prizren nâm kasabadandur. Siyavuş Paşa musahiblerinden idi” (Özer 2012: 148) bilgisi verilmiştir. Bunun dışında Câhî’nin 16. yüzyıl şairlerinden Bâkî’nin ölümüne düşürdüğü tarih manzumesi de yine onun bu yüzyıl şairlerinden olduğunu göstermektedir (Ergun 1936: 704).

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul.

Özer, İlknur (2012). Mecmû’a-i Nezâ’ir (vr. 100b-150a) (Hasan Hüsnü Paşa 1031) İnceleme-Tenkitli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 

Yıldırım Demir, Sibel (2011). Mecmû’a-i Nezâ’ir: Hasan Hüsnü Paşa N. (1031): 1b-50a İnceleme-Tenkitli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 23.10.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Leblerün emdür diyü yazmazsa Kânûn-ı Şifâ

Yâ nedür la’lünde cânâ âyet-i fîhi şifâ

Yil gibi yildi yöpürdi bir nefes hiç turmadı

Virmeyince hânümânın kül gibi bâda sabâ

Mürde çeşmüm gerçi bir dem içre ihyâ eyledi

Ol mesîhâ keyfe yuhyi’l-arza ba’de mevtihâ

Câhiyâ aldanma gel câhına dehrün merd isen

Bir hayâl-i hâba benzer sanma kim vardur bekâ

Men’ kılma âşıkı mi’râc-ı kûyundan meded

İki gözüm sevdügüm rûh-ı revânum Mustafâ

(Yıldırım Demir, Sibel (2011). Mecmû’a-i Nezâ’ir: Hasan Hüsnü Paşa N. (1031): 1b-50a İnceleme-Tenkitli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 44.)


Gazel

Sâyedür sanman hemânâ serv-i bâlâdan garaz

Meyvedür meyve olan her nahl-i ra’nâdan garaz

Kâmetin görmekle olmaz koynuna girsem dilâ

Cennet-i a’lâ degül mi şâh-ı Tûbâdan garaz

Herkese sarılma cânâ çün kepâde lutf kıl

Dogrulukdur serverâ sen kaşları yâdan garaz

Buna paşa beg dimenün himmeti olsun dilâ

Mürde ihyâ itmedür Îsî vü Mûsâdan garaz

Kaddi bâlâ olmasun tek himmeti olsun hemân

Bir keremdür Câhiyâ a’lâ vü ednâdan garaz

(Özer, İlknur (2012). Mecmû’a-i Nezâ’ir (vr. 100b-150a) (Hasan Hüsnü Paşa 1031) İnceleme-Tenkitli Metin. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi. 148.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nimetullah Hafızd. 1939 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Osman Baymakd. 13 Mayıs 1954 - ö. 13 Eylül 2018Doğum YeriGörüntüle
3ŞEVKÎ, Hüseyind. 1852 - ö. 1902Doğum YeriGörüntüle
4Nimetullah Hafızd. 1939 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Osman Baymakd. 13 Mayıs 1954 - ö. 13 Eylül 2018Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKÎ, Hüseyind. 1852 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
7Nimetullah Hafızd. 1939 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Osman Baymakd. 13 Mayıs 1954 - ö. 13 Eylül 2018Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEVKÎ, Hüseyind. 1852 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
10Nimetullah Hafızd. 1939 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Osman Baymakd. 13 Mayıs 1954 - ö. 13 Eylül 2018Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞEVKÎ, Hüseyind. 1852 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Nimetullah Hafızd. 1939 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Osman Baymakd. 13 Mayıs 1954 - ö. 13 Eylül 2018Madde AdıGörüntüle
15ŞEVKÎ, Hüseyind. 1852 - ö. 1902Madde AdıGörüntüle