CÂMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonu’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Gezgin bir derviş olarak ömrünü geçirdi. Bu arada İran’a giderek burada birçok yeri gezdi. Osmanlı aydınlarının kendisiyle karşılaşmış olmalarını büyük bir onur saydığı Molla Câmî’nin hizmetinde bulunarak ondan el aldı. Daima itikaf hâlinde yaşayarak vaktinin büyük kısmını mescitlerde geçirdi. Çok az konuşan ve halktan uzak yaşayan Câmî, Mehmed Süreyya’ya göre Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-66) başlarında öldü (Akbayar 1998: 384).

Câmî'nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Hasan Çelebi, Câmî'nin şiirlerini beğenmez (Sungurhan 2009: 201). Eldeki az sayıdaki örnek tasavvufi özellikler taşır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay.

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun  (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B.  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [erişim tarihi: 01.02.2014].

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 3. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 26.02.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Niçe bir nefse uyup bir sege segbânlık idem

Yiridür fakr u fenâ mülkine sultânlık idem

 ***

Nefse düşmen olmayan olmadı Allâh ile dost

Dosta dost olmak içün kıl ‘adâvet nefs ile

Kıt’a

Nefsün ile ‘adâvet it her gâh

Tâ olasun mukarrib-i dergâh

Her ki nefsiyle düşmen olmadı ol

Bulmadı kurb-ı Hazret-i Haka yol

(Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ. Ankara: AKM Yay. 209.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKKI YORGANSIZ/YORGANSIZ HAKKI/YORGANSIZ/BAYRAKTAR HAKKI ÇAVUŞ/HAKKI ÇAVUŞ/BAYRAKTAROĞLU/YORGANSIZOĞLU/YORGANSIZ HAKKI ÇAVUŞ/ÇAVUŞ, Hakkı Bayraktard. 1894 - ö. 17.02.1964Doğum YeriGörüntüle
2MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Rıza Çalışkand. 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAKKI YORGANSIZ/YORGANSIZ HAKKI/YORGANSIZ/BAYRAKTAR HAKKI ÇAVUŞ/HAKKI ÇAVUŞ/BAYRAKTAROĞLU/YORGANSIZOĞLU/YORGANSIZ HAKKI ÇAVUŞ/ÇAVUŞ, Hakkı Bayraktard. 1894 - ö. 17.02.1964Doğum YılıGörüntüle
5MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Rıza Çalışkand. 1931 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HAKKI YORGANSIZ/YORGANSIZ HAKKI/YORGANSIZ/BAYRAKTAR HAKKI ÇAVUŞ/HAKKI ÇAVUŞ/BAYRAKTAROĞLU/YORGANSIZOĞLU/YORGANSIZ HAKKI ÇAVUŞ/ÇAVUŞ, Hakkı Bayraktard. 1894 - ö. 17.02.1964Ölüm YılıGörüntüle
8MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Rıza Çalışkand. 1931 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HAKKI YORGANSIZ/YORGANSIZ HAKKI/YORGANSIZ/BAYRAKTAR HAKKI ÇAVUŞ/HAKKI ÇAVUŞ/BAYRAKTAROĞLU/YORGANSIZOĞLU/YORGANSIZ HAKKI ÇAVUŞ/ÇAVUŞ, Hakkı Bayraktard. 1894 - ö. 17.02.1964Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Mehmet Rıza Çalışkand. 1931 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HAKKI YORGANSIZ/YORGANSIZ HAKKI/YORGANSIZ/BAYRAKTAR HAKKI ÇAVUŞ/HAKKI ÇAVUŞ/BAYRAKTAROĞLU/YORGANSIZOĞLU/YORGANSIZ HAKKI ÇAVUŞ/ÇAVUŞ, Hakkı Bayraktard. 1894 - ö. 17.02.1964Madde AdıGörüntüle
14MEFTUNÎ, Ahmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Mehmet Rıza Çalışkand. 1931 - ö. ?Madde AdıGörüntüle