CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendi, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1270/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed Câmî Efendi'dir. Câmî, şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Mahlasını camcı esnafından olduğu için almıştır. Ayasofya Câmisi yakınında bulunan ve pederinden intikal eden camcı dükkanında camcılık sanatıyla iştigal etmekte idi. Bu arada ulûm-ı Arabiyye ve fünûn-ı Fârisiyye'yi de tahsil etmişti. Bir müddet Mekteb-i Harbiye'de bulunan öğrencilere belli bir seviyede Arapça ve Farsça hocalığı yaptıktan sonra 1255/1839 senesinin ortalarında Bâb-ı Seraskerî'de bulunan Basmahâne-i Âmire'de musahhihlik görevinde bulundu. Basmahâne bir aralık lağvedilince tekrar dükkanına dönmüş ve attarlık ticaretiyle meşgul olmuştur. Bu işlerini yürütürken felç geçirmiş ve 1270/1853 yılında İstanbul'da vefat etmiştir.

Fatîn'e göre Câmî, her ne kadar şiir ile şöhret kazanamamış ise de bazı kitaplarda ve divanlarda çok sayıda tarih manzumesi bulunmaktadır (1271: 45). Şiirine bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çerb ü şîrîn olma halka lokma-veş yerler seni

Telh-güftâr olma zîrâ akreb eylerler seni

Cinsine sır söyleme cins-i hased anlardadır

Câhdan çâha atarlar ol birâderler seni

Hâl-i hûbâna bakup hâlin diger-gûn eyleme

İbtidâ sayd itmek içün hayli yemlerler seni

Var ise nakd-i hüner izhâra kalkışma sakın

Âkıbet tezyîf iderler sifle-perverler seni

Bûm-veş künc-i ferâgat tutmaga bu mı sebeb

Bülbül-âsâ Câmiyâ ehl-i sühan dirler seni

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 44.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Doğum YeriGörüntüle
2İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
3ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Doğum YılıGörüntüle
5İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
6ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
7İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Ölüm YılıGörüntüle
8İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
9ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
10İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978MeslekGörüntüle
11İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912MeslekGörüntüle
12ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraMeslekGörüntüle
13İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İsmayıl Hakkı Baltacıoğlud. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Madde AdıGörüntüle
17İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle
18ÇAVUŞ-ZÂDE, Hâcı Hâlid Fâhir Efendid. 1806-1807 - ö. 1847\'den sonraMadde AdıGörüntüle