CÂMİ'Î

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 

Hayatına dair hiçbir bilgi olmayan Câmi'î hakkında Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi'nde Murat Uraz'ın bir Dîvân'ını yayımladığı bilgisi yer almaktadır (2002: 384).

Uraz, Cami'î'nin hayatı hakkında hiçbir bilgi vermeden şaire ait bir şiiri yayımlamıştır.

Kaynakça

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2002). “Camii”. Ankara: AKM Yay. 384.

Uraz, Murat (1933). Halk Edebiyatı Şiir ve Dil Örnekleri. İstanbul: Sühulet Kütüphanesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 16.01.2015
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ey gönül dünyaya biz ağlayi geldik ağlarız,

Bivefaya gönlümüz bağlayı geldik bağlarız!

Her ne cevreylerisen et, ey cefa cuyu ezel,

Narı aşka canımız dağlayı geldik dağlarız!

Durma ey gözüm yaşı, çağlat gözüm ırmağını,

Su gibi dünyaya biz çağlayı geldik çağlarız!

Tiğı gamzen günde bin gez öldürürse dönmezem,

Bendi zülfüne gönül bağlayı geldik bağlarız!

Ol gülü handan bizi güldürmedi, gamdan nola?

Cami'îyiz, bülbülüz ağlayı geldik ağlarız!

(Uraz, Murat (1933). Halk Edebiyatı Şiir ve Dil Örnekleri. İstanbul: Sühulet Kütüphanesi. 28.)