CÂNİBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı bilinmeyen âşık, Cânibî mahlasını kullanmıştır. Ergun, Cânibî’nin 17. yüzyıl saz şairi olduğunu tahmin ettiğini ve âşığın bir koşmasını üniversite kütüphanesindeki bir mecmuada kayıtlı bulunduğunu ifade eder (yty: 906). Sadettin Nüzhet Ergun İÜK Ty nu. 273’te kayıtlı mecmuada tasavvufi bir koşmasına rastlayıp yayımlar (Cunbur 2002: 392). Müjgan Cunbur ise, Başakların Sesi adlı eserinde Cânibî’nin “Ey Gönül Mürşide Fedâ Kıl Cânı” ile başlayan şiirinin 18. yüzyıldan kalma bir mecmuada bulunması sebebiyle onun 18. yüzyılda yaşadığı tahmin ettiğini söyler (Cunbur 1968: 202). 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2002). “Cânibî”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 392.

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Poyraz Reklâm Yay.

Ergun, Sadettin Nüzhet. (yty). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul: Suhulet Basımevi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey Gönül Mürşide Fedâ Kıl Cânı

Ey gönül mürşide fedâ kıl canı

Seçesin karadan ak yavaş yavaş

Aç gözünü derviş kendi kendini

Başına bir çare bak yavaş yavaş

Bu bir nasihattir ister tut tuma

Kendi halinde gez bir can incitme

Gördüğün Hızır bil, hor nazar etme

Seni yarlıgasın Hak yavaş yavaş

Sakın bir kimseye eyleme iylik

Sonunda bulursun âkıbet kemlik

Sen kendin yârene eyle hekimlik

Katre katre bahre ak yavaş yavaş

Cânibî zevrakî salma engine

Gark olursun sonra fikr et kendine

İrem dersenâşıklığın sırrına

Aşkın şerâbını çak yavaş yavaş

Ergun, Sadettin Nüzhet. (yty). Türk Şairleri. C. 2. İstanbul: Suhulet Basımevi. 906.