CENNETÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi olmayan Cennetî’nin 17. asırda yaşadığı tahmin edilmektedir. Aynı asırda yaşayan âşıklardan Sun’î’nin Şâirnâme’sinde (13.dörtlük) “Bir kararda söyler idi Cennetî” mısraı ile anılmasından aynı asırda yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Hayatı ve eserleri hakkında başka bilgi yoktur (TDEA 1977: 51). Ayrıca Aşık Ömer’in Şairname'sinde “Mahlas edinmiştir Cennet ismini/ Firdevsî, Cennetî, Adnî, Cinânî” (18.dörtlük) ve Hızrî’nin Cem’ü-ş-Şairân adlı eserinde (20. dörtlük) adı geçmektedir. 

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2002). “Cennetî”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 2. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 446.

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

“Cennetî” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 51.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler