CEVÂNÎ, Mustafa

(d. ?/? - ö. 1027 Şaban/1027 Şaban)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa'dır. Mehmed Efendi'nin oğludur. Şeyhülislâm Bostanzade Mehmed Efendi'nin yanında bulundu. Bostanzade Mehmed Efendi şeyhülislâmlık görevindeyken Mustafa Efendi de kendisinden mezun oldu. Kırk akça medreseden ayrıldı. 1008 Rebiülevvel'inde / 1599 Eylül Kılıç Ali Paşa Medresesi'ne müderris olarak atandı. Aynı sene Zilkadesi'nde / Mayıs Kıbrıs müftülüğüne atandı. Bu görevi kabul etmeyince azledildi. 1009 Muharremi'nde /1600 Temmuz'da Şam müftüsü oldu. 1012 Zilkadesi'nde / Kıbrıs müftüsü oldu 1013 Ramazanı'nda azlolundu. 1014 Zilkadesi'nde / Kütahya kadılığına atandı. 1016 Zilkadesi'nde/ 1608 Şubat azledildi. 1018 sonlarında /1610 yeniden Kütahya kadısı oldu. 1022 Rebiülahiri'nde / 1603 Eylül Saraybosna kadısı oldu. 1022 Zilkadesi'nde / 1613 Ocak azlolundu. 1026 /161 başlarında Kayseri kadısı oldu. 1027 Rebiülevveli'nde / 1618 Şubat görevinden ayrıldı. Aynı sene 1027 Şaban /1618 Temmuz'unda yılında vefat etti. İnşa ve şiirde yetenekli idi. Şiirde mahlas olarak Cevânî kelimesini kullandı. Elde şiir örneği bulunmamaktadır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.164

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 566.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.05.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler