CEVHERÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

17. asrın âşıklarından Sun’î’nin Şâirnâmesi’nde “Cevherî de kelâmında hoş mahir” denilerek anıldığı için âşığın sözü edilen asırda yaşadığı söylenebilir. Hayatı ve eserleri hakkında bilgi yoktur (TDEA 1977: 57). 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

“Cevherî” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 57.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler