CEVİZ ELİ

(d. ? / ö. 1966)
?
(Âşık / 20. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmeyen Ceviz Eli’nin 20. yüzyılda yaşadığı belirtilmektedir. Âşığın adı, Ali Kafkasyalı’nın İran Türkleri Âşık Muhitleri adlı kitabında Kum-Save Âşık Muhitine mensup üstat âşıklar arasında geçmektedir. Ceviz Eli’nin 1966 yılında İran, Hemedan’da vefat ettiği bilinmektedir (Kafkasyalı 2009: 188).

Kaynakça

Kafkasyalı, Ali (2009). İran Türkleri Âşık Muhitleri. 2. Baskı. Erzurum: Salkımsöğüt Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 14.06.2019
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020