CİHÂDÎ, Cihâdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Cihâdî mahlaslı şairin eldeki tek şiiri iki kaynakta geçer. Bunlardan ilki, Tayyâr-zâde Atâ'nın Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn'dur. İkinci kaynak Mehmed Nail Tuman'ın Tuhfe-i Nâilî adlı eseridir. Her iki kaynak da Sultan IV. Murad'ın lugazı ile Cihâdî'nin ona naziresine yer verir. Şiirden, Cihâdî'nin IV. Murad devri şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Şairin "Enderun mensubu" ve "hazineli" olduğu bilgisi de Sultan Murad'ın lugazına nazire yazdığı lugazının başlığında geçmektedir. Şairin doğum ve ölüm yılı kesin olarak belli olmadığı gibi, eğitimi ve görevleri hakkında da bilgimiz yoktur. Ancak tek şiiri olan lugazınının son mısraında padişaha hitap ederek

"Çavuşluk u ze‘âmet ister Cihâdî şâhâ"

demesinden "çavuşluk" ve "ze‘âmet"beklentisi içinde olduğu görülmektedir. (Kurnaz-Tatçı 2001:681/169, Arslan 2010: 119-120)

 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.01.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Cevâb-ı Enderûnî Hazîneli Cihâdî Begefendi

 Kandîl-i kal‘a şâhum revgan içinde deryâ

Balık fetîl olupdur içinde eylemiş câ

Oldı alev agızda bir gevher-i yegâne

Turup yanınca her şeb balıgı eyler ifnâ

Va‘d eylemişsek ey şâh kâşiflere inâyet

Çavuşluk u ze‘âmet ister Cihâdî şâhâ

(Arslan, Mehmet (2010). Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay. 119-120.)

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8616' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1445' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'cihadi-cihadi-efendi' (length=20)
   'M_ADI' => string 'CİHÂDÎ, Cihâdî Efendi' (length=26)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'cihadi efendi divan şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Cihâdî mahlaslı şairin&nbsp;eldeki tek şiiri&nbsp;iki kaynakta geçer.&nbsp;Bunlardan ilki, Tayyâr-zâde Atâ'nın<em> Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn</em>'dur. İkinci kaynak Mehmed&nbsp;Nail Tuman'ın <em>Tuhfe-i Nâilî </em>adlı eseridir. Her iki kaynak da Sultan IV. Murad'ın lugazı ile Cihâdî'nin ona naziresine yer&nbsp;verir. Şiirden, Cihâdî'nin IV. Murad&nbsp;devri şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Şairin "Enderun mensubu" ve "hazineli'... (length=1143)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'cihadi mahlaslı şairin eldeki tek şiiri iki kaynakta geçer bunlardan ilki tayyarzade atanın osmanlı saray tarihi enderündur ikinci kaynak mehmed nail tumanın tuhfei naili adlı eseridir her da sultan ıv muradın lugazı ile cihadinin ona naziresine yer verir şiirden murad devri şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır enderun mensubu ve hazineli bilgisi de lugazına nazire yazdığı lugazının başlığında geçmektedir doğum ölüm yılı kesin olarak belli olmadığı gibi eğitimi görevler'... (length=733)
   'M_ESERLERI' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;"><b>Cevâb-ı Enderûnî Hazîneli Cihâdî Begefendi</b></span><br></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 0.8125rem;">Kandîl-i kal‘a şâhum revgan içinde deryâ</span></p> <p>Balık fetîl olupdur içinde eylemiş câ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oldı alev agızda bir gevher-i yegâne</p> <p>Turup yanınca her şeb balıgı eyler ifnâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Va‘d eylemişsek ey şâh kâşiflere inâyet</p> <p>Çavuşluk u ze‘âmet ister Cihâdî şâhâ</p> <p>(Arslan,'... (length=645)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'cevabı enderüni hazineli cihadi begefendi kandili kala şahum revgan içinde derya balık fetil olupdur eylemiş ca oldı alev agızda bir gevheri yegane turup yanınca her şeb balıgı eyler ifna vad eylemişsek ey şah kaşiflere inayet çavuşluk u zeamet ister şaha arslan mehmet 2010 tayyarzade ata osmanlı saray tarihi enderün c ıv istanbul kitabevi yay 119120' (length=374)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Arslan, Mehmet (2010). <em>Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn</em>. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001).<em> </em><em>Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.</em>&nbsp;Ankara: Bizim Büro Yay.</p>' (length=314)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arslan mehmet 2010 tayyarzade ata osmanlı saray tarihi enderün c ıv istanbul kitabevi yay kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro' (length=217)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'cihadi efendi divan şairi mahlaslı şairin eldeki tek şiiri iki kaynakta geçer bunlardan ilki tayyarzade atanın osmanlı saray tarihi enderündur ikinci kaynak mehmed nail tumanın tuhfei naili adlı eseridir her da sultan ıv muradın lugazı ile cihadinin ona naziresine yer verir şiirden murad devri şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır enderun mensubu ve hazineli bilgisi de lugazına nazire yazdığı lugazının başlığında geçmektedir doğum ölüm yılı kesin olarak belli olmadığı gi'... (length=1121)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-01-21' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-25' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1061' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8616' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1445' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'cihadi-cihadi-efendi' (length=20)
   'M_ADI' => string 'CİHÂDÎ, Cihâdî Efendi' (length=26)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'cihadi efendi divan şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Cihâdî mahlaslı şairin&nbsp;eldeki tek şiiri&nbsp;iki kaynakta geçer.&nbsp;Bunlardan ilki, Tayyâr-zâde Atâ'nın<em> Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn</em>'dur. İkinci kaynak Mehmed&nbsp;Nail Tuman'ın <em>Tuhfe-i Nâilî </em>adlı eseridir. Her iki kaynak da Sultan IV. Murad'ın lugazı ile Cihâdî'nin ona naziresine yer&nbsp;verir. Şiirden, Cihâdî'nin IV. Murad&nbsp;devri şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Şairin "Enderun mensubu" ve "hazineli'... (length=1143)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'cihadi mahlaslı şairin eldeki tek şiiri iki kaynakta geçer bunlardan ilki tayyarzade atanın osmanlı saray tarihi enderündur ikinci kaynak mehmed nail tumanın tuhfei naili adlı eseridir her da sultan ıv muradın lugazı ile cihadinin ona naziresine yer verir şiirden murad devri şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır enderun mensubu ve hazineli bilgisi de lugazına nazire yazdığı lugazının başlığında geçmektedir doğum ölüm yılı kesin olarak belli olmadığı gibi eğitimi görevler'... (length=733)
   'M_ESERLERI' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;"><b>Cevâb-ı Enderûnî Hazîneli Cihâdî Begefendi</b></span><br></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 0.8125rem;">Kandîl-i kal‘a şâhum revgan içinde deryâ</span></p> <p>Balık fetîl olupdur içinde eylemiş câ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oldı alev agızda bir gevher-i yegâne</p> <p>Turup yanınca her şeb balıgı eyler ifnâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Va‘d eylemişsek ey şâh kâşiflere inâyet</p> <p>Çavuşluk u ze‘âmet ister Cihâdî şâhâ</p> <p>(Arslan,'... (length=645)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'cevabı enderüni hazineli cihadi begefendi kandili kala şahum revgan içinde derya balık fetil olupdur eylemiş ca oldı alev agızda bir gevheri yegane turup yanınca her şeb balıgı eyler ifna vad eylemişsek ey şah kaşiflere inayet çavuşluk u zeamet ister şaha arslan mehmet 2010 tayyarzade ata osmanlı saray tarihi enderün c ıv istanbul kitabevi yay 119120' (length=374)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Arslan, Mehmet (2010). <em>Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn</em>. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001).<em> </em><em>Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.</em>&nbsp;Ankara: Bizim Büro Yay.</p>' (length=314)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arslan mehmet 2010 tayyarzade ata osmanlı saray tarihi enderün c ıv istanbul kitabevi yay kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro' (length=217)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'cihadi efendi divan şairi mahlaslı şairin eldeki tek şiiri iki kaynakta geçer bunlardan ilki tayyarzade atanın osmanlı saray tarihi enderündur ikinci kaynak mehmed nail tumanın tuhfei naili adlı eseridir her da sultan ıv muradın lugazı ile cihadinin ona naziresine yer verir şiirden murad devri şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır enderun mensubu ve hazineli bilgisi de lugazına nazire yazdığı lugazının başlığında geçmektedir doğum ölüm yılı kesin olarak belli olmadığı gi'... (length=1121)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-01-21' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-25' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1061' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8616' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1445' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'cihadi-cihadi-efendi' (length=20)
   'M_ADI' => string 'CİHÂDÎ, Cihâdî Efendi' (length=26)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'cihadi efendi divan şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Cihâdî mahlaslı şairin&nbsp;eldeki tek şiiri&nbsp;iki kaynakta geçer.&nbsp;Bunlardan ilki, Tayyâr-zâde Atâ'nın<em> Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn</em>'dur. İkinci kaynak Mehmed&nbsp;Nail Tuman'ın <em>Tuhfe-i Nâilî </em>adlı eseridir. Her iki kaynak da Sultan IV. Murad'ın lugazı ile Cihâdî'nin ona naziresine yer&nbsp;verir. Şiirden, Cihâdî'nin IV. Murad&nbsp;devri şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Şairin "Enderun mensubu" ve "hazineli'... (length=1143)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'cihadi mahlaslı şairin eldeki tek şiiri iki kaynakta geçer bunlardan ilki tayyarzade atanın osmanlı saray tarihi enderündur ikinci kaynak mehmed nail tumanın tuhfei naili adlı eseridir her da sultan ıv muradın lugazı ile cihadinin ona naziresine yer verir şiirden murad devri şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır enderun mensubu ve hazineli bilgisi de lugazına nazire yazdığı lugazının başlığında geçmektedir doğum ölüm yılı kesin olarak belli olmadığı gibi eğitimi görevler'... (length=733)
   'M_ESERLERI' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;"><b>Cevâb-ı Enderûnî Hazîneli Cihâdî Begefendi</b></span><br></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 0.8125rem;">Kandîl-i kal‘a şâhum revgan içinde deryâ</span></p> <p>Balık fetîl olupdur içinde eylemiş câ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oldı alev agızda bir gevher-i yegâne</p> <p>Turup yanınca her şeb balıgı eyler ifnâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Va‘d eylemişsek ey şâh kâşiflere inâyet</p> <p>Çavuşluk u ze‘âmet ister Cihâdî şâhâ</p> <p>(Arslan,'... (length=645)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'cevabı enderüni hazineli cihadi begefendi kandili kala şahum revgan içinde derya balık fetil olupdur eylemiş ca oldı alev agızda bir gevheri yegane turup yanınca her şeb balıgı eyler ifna vad eylemişsek ey şah kaşiflere inayet çavuşluk u zeamet ister şaha arslan mehmet 2010 tayyarzade ata osmanlı saray tarihi enderün c ıv istanbul kitabevi yay 119120' (length=374)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Arslan, Mehmet (2010). <em>Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn</em>. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001).<em> </em><em>Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.</em>&nbsp;Ankara: Bizim Büro Yay.</p>' (length=314)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arslan mehmet 2010 tayyarzade ata osmanlı saray tarihi enderün c ıv istanbul kitabevi yay kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro' (length=217)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'cihadi efendi divan şairi mahlaslı şairin eldeki tek şiiri iki kaynakta geçer bunlardan ilki tayyarzade atanın osmanlı saray tarihi enderündur ikinci kaynak mehmed nail tumanın tuhfei naili adlı eseridir her da sultan ıv muradın lugazı ile cihadinin ona naziresine yer verir şiirden murad devri şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır enderun mensubu ve hazineli bilgisi de lugazına nazire yazdığı lugazının başlığında geçmektedir doğum ölüm yılı kesin olarak belli olmadığı gi'... (length=1121)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-01-21' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-25' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1061' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 1 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 3 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8616 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=134)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '8616' (length=4)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '1445' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '1' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '3' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'cihadi-cihadi-efendi' (length=20)
   'M_ADI' => string 'CİHÂDÎ, Cihâdî Efendi' (length=26)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'cihadi efendi divan şairi' (length=26)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'divan şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string '?' (length=1)
   'M_MESLEK_SEARCH' => null
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Cihâdî mahlaslı şairin&nbsp;eldeki tek şiiri&nbsp;iki kaynakta geçer.&nbsp;Bunlardan ilki, Tayyâr-zâde Atâ'nın<em> Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn</em>'dur. İkinci kaynak Mehmed&nbsp;Nail Tuman'ın <em>Tuhfe-i Nâilî </em>adlı eseridir. Her iki kaynak da Sultan IV. Murad'ın lugazı ile Cihâdî'nin ona naziresine yer&nbsp;verir. Şiirden, Cihâdî'nin IV. Murad&nbsp;devri şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Şairin "Enderun mensubu" ve "hazineli'... (length=1143)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'cihadi mahlaslı şairin eldeki tek şiiri iki kaynakta geçer bunlardan ilki tayyarzade atanın osmanlı saray tarihi enderündur ikinci kaynak mehmed nail tumanın tuhfei naili adlı eseridir her da sultan ıv muradın lugazı ile cihadinin ona naziresine yer verir şiirden murad devri şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır enderun mensubu ve hazineli bilgisi de lugazına nazire yazdığı lugazının başlığında geçmektedir doğum ölüm yılı kesin olarak belli olmadığı gibi eğitimi görevler'... (length=733)
   'M_ESERLERI' => string '<p><span style="font-size: 0.8125rem;"><b>Cevâb-ı Enderûnî Hazîneli Cihâdî Begefendi</b></span><br></p> <p>&nbsp;<span style="font-size: 0.8125rem;">Kandîl-i kal‘a şâhum revgan içinde deryâ</span></p> <p>Balık fetîl olupdur içinde eylemiş câ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oldı alev agızda bir gevher-i yegâne</p> <p>Turup yanınca her şeb balıgı eyler ifnâ</p> <p>&nbsp;</p> <p>Va‘d eylemişsek ey şâh kâşiflere inâyet</p> <p>Çavuşluk u ze‘âmet ister Cihâdî şâhâ</p> <p>(Arslan,'... (length=645)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'cevabı enderüni hazineli cihadi begefendi kandili kala şahum revgan içinde derya balık fetil olupdur eylemiş ca oldı alev agızda bir gevheri yegane turup yanınca her şeb balıgı eyler ifna vad eylemişsek ey şah kaşiflere inayet çavuşluk u zeamet ister şaha arslan mehmet 2010 tayyarzade ata osmanlı saray tarihi enderün c ıv istanbul kitabevi yay 119120' (length=374)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Arslan, Mehmet (2010). <em>Tayyâr-zâde Atâ, Osmanlı Saray Tarihi, Târîh-i Enderûn</em>. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.</p> <p>Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001).<em> </em><em>Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.</em>&nbsp;Ankara: Bizim Büro Yay.</p>' (length=314)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'arslan mehmet 2010 tayyarzade ata osmanlı saray tarihi enderün c ıv istanbul kitabevi yay kurnaz cemal ve mustafa tatcı hzl 2001 nail tuman tuhfei nailidivan şairlerinin muhtasar biyografileri ankara bizim büro' (length=217)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'cihadi efendi divan şairi mahlaslı şairin eldeki tek şiiri iki kaynakta geçer bunlardan ilki tayyarzade atanın osmanlı saray tarihi enderündur ikinci kaynak mehmed nail tumanın tuhfei naili adlı eseridir her da sultan ıv muradın lugazı ile cihadinin ona naziresine yer verir şiirden murad devri şairlerinden olduğu anlaşılmaktadır enderun mensubu ve hazineli bilgisi de lugazına nazire yazdığı lugazının başlığında geçmektedir doğum ölüm yılı kesin olarak belli olmadığı gi'... (length=1121)
   'M_YAZAR' => string 'PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK' (length=32)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'prof. dr. ismail hakkı aksoyak' (length=31)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-01-21' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => null
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-11-25' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1061' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('cihadi efendi divan şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 8616 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=163)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)