ÇUÇU

(d. ?/? - ö. ?/?)
ozan
(Ozan / Başlangıç-15. Yüzyıl / Eski Uygur)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı bilinen ilk Türk şairlerindendir. Kaşgarlı Mahmud’un “Bir Türk şairinin adıdır” (Atalay 1985: 238) kaydı dışında bu şairin kimliğiyle ilgili hiçbir şey bilinmemektedir. Bu şairin eserlerine de rastlanmamıştır. Reşid Rahmeti Arat, Kaşgarlı’nın örnek olarak verdiği ve bir kısmı daha büyük birlikler halinde toplanabilecek bazı manzumelerin bu şaire ait olabileceğini düşünmektedir (Arat 1991: XXII). Şair hakkında Kaşgarlı’nın bilgi vermesi, Karahanlı devrinde Türkler arasında meşhur olduğunu göstermektedir.

Kaynakça

Arat, Reşid Rahmeti (1991). Eski Türk Şiiri. Ankara: TTK Yay.

Atalay, Besim (1985). Divanü Lugati’t Türk Tercümesi, III. Ankara: TDK Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. GÜROL PEHLİVAN
Yayın Tarihi: 05.11.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler