CÜDAYÎ-İ ACEM

(d. -/- - ö. 948/1541-42)
Divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Buharalıdır. Önceleri bulunduğu memlekette şairlerle ve aydınlarla birçok konuda istişare ve sohbetlerde bulunmuş, hoş sohbet, hikmete talip bir kimse iken, vatanını terk ederek Anadolu'ya gelmiş, ilim erbabının hizmetine girmiştir. Bir müddet sonra taun hastalığından vefat etmiştir. Tezkireci Ahdî'ye göre şairlik yönü güçlüdür. Gülşen-i Şu'ara müellifi Ahdî ile dostluklarının olduğu tezkirede kayıtlıdır. Bu dostluğa istinaden Ahdî onun ölümüne aşağıdaki Farsça tarih kıt'asını yazmıştır:

Şâ’ir-i hoş-gû Cüdâyî ân ki boved

Sohbet-i pâkîzeeş kuvvet-i revân

Behr-i u târih-i ‘Ahdî gofte şod

Veh Cüdâyî kerd rıhlet ez cihân 

(Ey güzel söz şiirler söyleyen şair Cüdayi, senin hoş sohbetin ruha kuvvet verir. Ahdi onun ölümüne şu tarihi söyledi; Cüdâyî ne yazık ki bu dünyadan göç etti).

Gülşen-i Şuara'da bir Farsça beyti kayıtlıdır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. SÜLEYMAN SOLMAZ
Yayın Tarihi: 26.06.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdurauf Abdurahim Fitretd. 1886 - ö. 4 Ekim 1938Doğum YeriGörüntüle
2MUKÎM, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BAHÂ, Es’ad bin Yahyâ el-Buhârî, Es’ad Bahâ Efendid. ? - ö. 1225-26Doğum YeriGörüntüle
4Abdurauf Abdurahim Fitretd. 1886 - ö. 4 Ekim 1938Doğum YılıGörüntüle
5MUKÎM, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BAHÂ, Es’ad bin Yahyâ el-Buhârî, Es’ad Bahâ Efendid. ? - ö. 1225-26Doğum YılıGörüntüle
7Abdurauf Abdurahim Fitretd. 1886 - ö. 4 Ekim 1938Ölüm YılıGörüntüle
8MUKÎM, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BAHÂ, Es’ad bin Yahyâ el-Buhârî, Es’ad Bahâ Efendid. ? - ö. 1225-26Ölüm YılıGörüntüle
10Abdurauf Abdurahim Fitretd. 1886 - ö. 4 Ekim 1938Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MUKÎM, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12BAHÂ, Es’ad bin Yahyâ el-Buhârî, Es’ad Bahâ Efendid. ? - ö. 1225-26Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Abdurauf Abdurahim Fitretd. 1886 - ö. 4 Ekim 1938Madde AdıGörüntüle
14MUKÎM, Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15BAHÂ, Es’ad bin Yahyâ el-Buhârî, Es’ad Bahâ Efendid. ? - ö. 1225-26Madde AdıGörüntüle