CÜLLÂBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Biyografik ve bibliyografik kaynaklarda yer verilmeyen Cüllâbî mahlaslı şairin varlığını Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’i (Köksal 2012: 2823) ve Pervâne Bey Mecmû’ası’nda (vr. 616b) müştereken bulunan “didi” redifli şiiriyle tespit edebiliyoruz. Zemin şiir sahibinin ve bu zemine nazire yazanların çoğunun 15. yüzyıl şairi olmasına nazaran Cüllâbî’nin de bu asırda yaşamış olması kuvvetle muhtemeldir.

 

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 12.11.2014].

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat No. 406. vr. 616b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 27.11.2014
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gördi hatt-ı siyehün dil sipehi âh didi

Geldi kâfir çerisi Rûmili’ne vâh didi

Gördi yüzünde şehâ kaşlarunı pîr-i felek

Hem-dem olmuş gün ile iki yeni mâh didi

İtdi hüsnüne nazar ravzada Cibrîl-i Emîn

Nice âfet yir olur uşbu nazargâh didi

Urdu hüccâc-ı ezel Ka’be-i kûyuna yüzin

Hak safâ virdi bize şerrefehu’llâh didi

İtdi dil hayderisi şedde-i zülfüne heves

Tutdı râh-ı Necef’i ışk ile yâ şâh didi

Geldi bezmüne sebû ışkuna bir tolu içe

Elini başa koyup yarıcun Allâh didi

Lebleri yâdına kan agladugum bildi habîb

Sile Cüllâbi gözün yaşını geh gâh didi

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 12.11.2014]. 2823.)