DÂGÎ, Şeyh Mehmed

(d. ?/? - ö. 1019/1611)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Gelibolu'da doğan Dâgî'nin adı Şeyh Mehmed'tir. Bir süre Düzce'ye bağlı Üçköprü'de imamlık yapmıştır. Halvetiye tarikatine mensup olarak Şeyh Hüsameddin Efendi'nin öğretilerini benimsemiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde ve Türk Şairleri adlı kitapta şair hakkında Atâî’nin yazdıkları aktarılmıştır (1986:182; yty: 1118) . Adı geçen kaynaklara göre; bir gece Gelibolu Ağası tarafından yanlışlıkla tutulup hapis cezası verilmiştir. Bu olay karşısında haksızlığa uğradığını düşünen Dâgî dağlara çıkarap ibadet ile hayatını geçirmeye başlamıştır. Bu yüzden şiirlerinde Dâgî mahlasını kullanmıştır. III. Murad zamanında İstanbul’a çağrılan şair Mabeyn-i Hümayun’a alınmıştır ve Atâî ile bu yıllarda tanışmıştır. Sultan Mehmed ve Ahmed devirlerinde de şairin oturduğu yer onarılıp bir mescit, bir zaviye ile bir türbe yaptırılmıştır. Gelibolu’daki evi 1594’te onarılıp medrese hâline getirilen şair 1611 yılında Gelibolu'da ölmüştür. Şiirlerinde de Dâgî mahlâsını kullanan şaire ait bir gazel S. N. Ergun tarafından Türk Şairleri'nde yayımlanmıştır. 

Kaynakça

Cunbur, M. (2002). "Dagî", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: AKM Yay. 92.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C .3. İstanbul: yyy.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 17.02.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Musâhib bir gönül eğlencesi dildâr arar gönlüm
Ölücce bendesi olmak diler bir yâr arar gönlüm

Cefâsı olmasa bir kaddi ra’nâ serv-i nâz olsa
Su gibi pâyine akmağa bir dildâr arar gönlüm

Kimi sevdimse hikmet var idi elbette ağyârı
Gezüp bu dâr-ı dünyâyı gül-i bî hâr arar gönlüm

Bilinmez neyleyim her dem benim zâr olduğum bu kim
Gezüp bîhûş olup bülbül gibi gülzâr arar gönlüm

Yıkuptur taş ile zâlim benim ey Dâgi gönlümi
Anı yapmağ içün durmaz gezer mi’mâr arar gönlüm

 ............................................................................

Ölünce bendesi olmak diler bir yâr arar gönlüm

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: yyy. 1120.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VECHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Doğum YeriGörüntüle
3TAB'Î, Süleyman Tab'î Efendid. ? - ö. 1611-12Doğum YeriGörüntüle
4VECHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Doğum YılıGörüntüle
6TAB'Î, Süleyman Tab'î Efendid. ? - ö. 1611-12Doğum YılıGörüntüle
7VECHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Ölüm YılıGörüntüle
9TAB'Î, Süleyman Tab'î Efendid. ? - ö. 1611-12Ölüm YılıGörüntüle
10VECHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535MeslekGörüntüle
12TAB'Î, Süleyman Tab'î Efendid. ? - ö. 1611-12MeslekGörüntüle
13VECHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAB'Î, Süleyman Tab'î Efendid. ? - ö. 1611-12Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VECHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Madde AdıGörüntüle
18TAB'Î, Süleyman Tab'î Efendid. ? - ö. 1611-12Madde AdıGörüntüle