DAĞLI MUSTAFA

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âşık Ömer'in "Şairnâme"sinde (34. Dörtlük) ve Sun'î'nin "Tekerleme"sinde (14. Dörtlük) ismi geçmektedir (Kaya 1990; Ergun 1935: 433). Ayrıca Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri adlı yapıtında Dağlı Mustafa’nın XVII. asır saz şairlerinden olduğunu belirtmekle birlikte bu şairin Kul Mustafa olması ihtimalinin de söz konusu olduğunu ifade etmiştir (Ergun 1936-1945: 1118). Dağlı Mustafa'nın hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi tespit edilememiştir. 

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1935). Âşık Ömer Hayatı ve Şiirleri. İstanbul: Semih Lütfi Matbaa ve Kitabevi.

Ergun, Sadeddin Nüzhet. (1936-1945). Türk Şairleri. C. 3. 1118.

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ZEYNEP SAFİYE BAKİ
Yayın Tarihi: 24.10.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler