DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlı

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Manastır'da doğdu. Manastırlı Elhâc Hâfız Dâvud Es'ad Paşa sanıyla bilinmektedir. Yayımladığı eserlerle ilgili olarak İzmir gazetelerinden elde edilen haberlerin dışında hayatına dair elimizde bilgi yoktur. Bu bilgilere göre Dâvud Es'ad Paşa Erkân-ı Harb kaymakamlarındandır. 1897-1912 tarihleri arasında İzmir'de bulunmuş ve Sultan Abdülhamîd'e ait İzmir'deki arazi ve çiftliklerin idaresiyle görevlendirilmiştir. Emlâk-ı Seniyye İdaresi müdür muavinliği ve mühendisliği görevinde de bulunmuştur. 1899'lu yıllarda Hicaz Demiryolu'nun inşasında görev almış ve bu arada ailesiyle birlikte hac görevini de yerine getirmiştir. 1910 yıllarında İzmir'in önemli özel okullarından Hadîka-i Vatan Mektebi'nde öğretmenlik yapmıştır. Dâvud Es'ad Paşa'nın hangi tarihte ve nerede vefat ettiği bilinmemektedir. 1912 yılından sonraki bir tarihte vefat ettiği tahmin edilmektedir (Huyugüzel 2000: 129- 130.).

Eserleri şunlardır:

1. Bîhaber Peder Yahud Bir Günde Üç Kişinin Vefatı: 1305 yılında 104 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır. Tiyatro eseridir. Dâvud Es'ad adına kayıtlı olmakla beraber Manastırlı Dâvud Es'ad Paşa'ya ait olup olmadığı kesin değildir.

2. Dârü'l-Harb Haritasına Dair Tarife: 28 sayfa olarak 1313 yılında İzmir'de basılmıştır. Bu eser hakkında İzmir'de çıkan Hizmet gazetesinde şu haber vardır: Erkân-ı Harb kaymakamlarından Hâfız Dâvud Bey 1897 Türk-Yunan savaşına dair ressam Ayıntâbî Sisak Efendi ile birlikte resimli bir harp haritası düzenlemiş, bunun yanı sıra haritanın daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla Fihrist-i Harb adlı bir kitap hazırlamış ve bu kitap gazete şeklinde Hizmet ile birlikte satışa sunulmuştur. Aynı kitap daha sonra Dârü'l-Harb Haritasına Dair Tarife adıyla tekrar basılmıştır (Huyugüzel 2000: 129).

3. Dîn-i İslâm Hediyesi: İbni Kemâl'den çeviridir. 36 sayfa halinde 1328 yılında İzmir'de basılmıştır.

4. Fihrist-i Tevârîh: 1328 yılında 48 sayfa hâlinde İzmir'de basılmıştır.

5. Rehber-i Hac: İzmir'de 1317 ve 1323 yıllarında 144 sayfa olarak basılmıştır. Dâvud Es'ad Paşa'nın hac dönüşünde yazdığı bu eser hacca gidecek olanlara bir kılavuz mahiyetindedir. O bölgedeki yiyecek içecek vs. maddelerin fiyatlarına kadar ayrıntılı bir eserdir.

Kaynakça

Huyugüzel, Ö. Faruk (2000). İzmir Fikir ve Sanat Adamları (1850-1950). Ankara: KB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 10.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂKÎ, Yûsufd. ? - ö. 1480-81 - 1512-13 ?Doğum YeriGörüntüle
2SABÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ABDURRAHMAN FEHMÎd. ? - ö. 1904Doğum YeriGörüntüle
4HÂKÎ, Yûsufd. ? - ö. 1480-81 - 1512-13 ?Doğum YılıGörüntüle
5SABÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ABDURRAHMAN FEHMÎd. ? - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
7HÂKÎ, Yûsufd. ? - ö. 1480-81 - 1512-13 ?Ölüm YılıGörüntüle
8SABÂYÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ABDURRAHMAN FEHMÎd. ? - ö. 1904Ölüm YılıGörüntüle
10HÂKÎ, Yûsufd. ? - ö. 1480-81 - 1512-13 ?MeslekGörüntüle
11SABÂYÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ABDURRAHMAN FEHMÎd. ? - ö. 1904MeslekGörüntüle
13HÂKÎ, Yûsufd. ? - ö. 1480-81 - 1512-13 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SABÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ABDURRAHMAN FEHMÎd. ? - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂKÎ, Yûsufd. ? - ö. 1480-81 - 1512-13 ?Madde AdıGörüntüle
17SABÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ABDURRAHMAN FEHMÎd. ? - ö. 1904Madde AdıGörüntüle