DAVUDOĞLU

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Davudoğlu'nun Bingöl dolayları üzerine söylediği bir şiire bakılarak buralı olabileceği veya buralarda gezmiş olabileceği sonucu çıkarılmaktadır. 17. yüzyılda yazılmış bir mecmuada şiiri bulunan Davudoğlu'nun 17. yüzyıl âşıklarından olduğu düşünülmektedir (TDEA 1977: 205; Çelik 2008: 118-119; Arısoy 1995: 138). Davudoğlu'nun tam olarak ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Sadeddin Nüzhet Ergun, Davudoğlu’nun hece vezniyle yazılmış bir manzumesinin 1779’da Erzurum havalisinde yazıldığı anlaşılan ve bugün Fahri Bilge’nin özel kütüphanesinde bulunan çok önemli bir mecmuada kayıtlı olduğunu ve Bursa Orhan Gazi kütüphanesindeki diğer önemli bir mecmuada başka bir manzumesinin görüldüğünü belirtmektedir (yty: 1146). Davudoğlu'na ait elde bulunan bu iki şiir örnekler kısmında verilmiştir. Şiirlerinde Davudoğlu mahlasını kullanan şairin, sade ve akıcı bir dille sevgiliye duyulan özlem ve Allah'a yakarış konularının işlediği görülmektedir.

Kaynakça

Arısoy, M. Sunullah (1995). Türk Halk Şiiri Antolojisi. Ankara: Bilgi Yay.

Cunbur, Müjgan (1968). Başakların Sesi. Ankara: Şark Matbaası.

Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay.

Ergun, S. Nüzhet (yty). Türk Şairleri 3. yyy.

“Davudoğlu” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 205.Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Evvel bahar yaz ayları gelende

Akar boz bulanık seli Bingöl’ün

Katar katar olmuş ağca mayalar

Çıkar yaylalara ili Bingöl’ün.

Bir zamanda bu dağları gezmeli

Her güzelin bir ismini yazmalı

Topuğu halhallı, burnu hızmalı

Seyran ider nevcivanı Bingöl’ün

Yiğid olan dolu bâde içmeli

İçüp güzellerin seyrin itmeli

Herkes sevdiğini alıp gitmeli

Yiğitlere kala yer Bingöl’ün

Etem Bey otağın kurmuş geriden

İster tutyalara hüküm yürüdem

Davudoğlu haber almış periden

Dersem menevşesin Bingöl’ün

Cunbur, Müjgân (1968). Başakların Sesi. Ankara: Şark Matbaası. 177-178.

Koşma

İştiyakım mah yüzünü görmeğe

Benim de muradım ver sen Yâ Kerim

Geldim hâkipâye yüzler sürmeğe

Benim de muradım ver sen Yâ Kerim

Açıldı lâleler gevher içinden

Sürüldi kalmadı kalbimde derman

Her kula murâdın verdiğin zaman

Benim de murâdım ver sen Yâ Kerim

Yâ Rabbi gönder nasîbimi gelsün

Varsun deli gönül murâdın bulsun

Varlığın birliğin hakkiçün olsun

Benim de muradım ver sen Yâ Kerim

Davudoğlu seyyah ider dağlarda

Seyr ider bülbüldür öter güllerde

Mubarek günlerde kutlu saatte

Benim de murâdım ver sen Yâ Kerim

Ergun, S. Nüzhet (yty). Türk Şairleri 3. yyy. 1146.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HALİL, Halil İbrahim Kılıçd. 1928 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SELİM KALECİKLİd. 1925 - ö. 1955Doğum YeriGörüntüle
3Niyazi Zorlud. 03 Nisan 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HALİL, Halil İbrahim Kılıçd. 1928 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SELİM KALECİKLİd. 1925 - ö. 1955Doğum YılıGörüntüle
6Niyazi Zorlud. 03 Nisan 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HALİL, Halil İbrahim Kılıçd. 1928 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SELİM KALECİKLİd. 1925 - ö. 1955Ölüm YılıGörüntüle
9Niyazi Zorlud. 03 Nisan 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HALİL, Halil İbrahim Kılıçd. 1928 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SELİM KALECİKLİd. 1925 - ö. 1955Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Niyazi Zorlud. 03 Nisan 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HALİL, Halil İbrahim Kılıçd. 1928 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SELİM KALECİKLİd. 1925 - ö. 1955Madde AdıGörüntüle
15Niyazi Zorlud. 03 Nisan 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle