DAVUT NEKİSE

(d. ? / ö. ?)
?
(Âşık / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi bulunamayan Davut Nekise’nin 20. yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. Ali Kafkasyalı’nın İran Türkleri Âşık Muhitleri adlı kitabında Kaşkay Âşık Muhitine mensup âşıklardan biri olarak isminin geçtiği tespit edilmiştir (Kafkasyalı 2009: 263).

Kaynakça

Kafkasyalı, Ali (2009). İran Türkleri Âşık Muhitleri. 2. Baskı. Erzurum: Salkımsöğüt Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. GÖZDE TEKİN
Yayın Tarihi: 14.06.2019
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020