DEHİL-İ MERÂGÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Güney Azerbaycan şairi olan Merâgâyî'nin hayatı hakkında detaylı bilgiler bulunmamaktadır. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi'nde 19. yy şairi olduğu bildirilmiş ve mersiyeleri ile ünlü olduğu söylenmiştir (2002:128). Şairin Kerbala olayını anlattığı yedi ciltlik eseri Azerbaycan Türkçesiyle yayımlanmış, Divan'ı ise Tebriz'de basılarak yayımlanmıştır. 

Kaynakça

Hey'et, C. (2002). "Dehil-i Merâgâyî", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 128.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler