DEHŞETÎ, Salih

(d. ?/1802/1813? - ö. ?/1866/1875?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Salih olan âşığın doğum yılı Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde 1802 olarak verilirken Vasfi Mahir Kocatürk ve Sadeddin Nüzhet Ergun doğumunu 1813 olarak gösterir (TDEA 1977: 223; Kocatürk 1963: 398; yty: 1150). Afyon'da doğmuştur. Eski mektep hocası Mehmed Efendi isminde bir zatın oğludur. Gençliğinde tahsilini Afyon’da yapmış, daha sonra Uşak, Konya gibi şehirlerde tahsilini sürdüren şair Buğdaylı Hoca'dan dersler almıştır (TDEA 1977: 223; Ergun yty: 1150). Bir ara Kayseri, Eskişehir ve Hicaz gibi şehirleri dolaşan şair, bilhassa Medine’deki bazı âlimlerden de yararlanmıştır. Nihayet memleketine dönmüş ve Afyon’da kendi adıyla anılan Dehşetî medresesinde ölümüne kadar ders okutmuştur. Şairliğinin yanı sıra din âlimi ve hattat olarak da bilinir (TDEA 1977: 223). Bir müddet Göncüzade Müfti Yusuf Efendi’nin müsevvidliğini yapmış, bir müddet de idare meclisi azalığında bulunmuştur. Ergun, Türk Şairleri adlı eserinde “Dehşetî’ye ait bazı malûmatlar” adıyla kendine gelen varakadan alıntılarla şunları kaydetmiştir: “Saz şairlerinden Zarîfî’nin “elifbâ” adlı bir manzumesi şâyi olur; bunu Nazîfî adlı bir âşık tanzir eder. Bunları gören Dehşetî de bir nazire kaleme alır. Konyalı meşhur Şem’î bu son nazireyi çok beğenir ve “bu çocuğu” görmek merakını izhar eder. Bunu işiten Dehşetî derhal Konya’ya gider, fakat Şem’î’nin öldüğünü haber alınca kabrini ziyaret ederek memleketine geri döner. Tahsilini ikmalden sonra memleketine dönen Dehşetî saçı sakalı uzamış bir hâlde sokaklarda dolaşmağa başlar, onun bu hâlini görenler bir kaçı “şu çapkına bakın Bektaşilik taslıyor” derler. Bilahare bu isnaddan haberdar olan Dehşetî yahu der, benim o zaman saç sakal uzatmaklığım Bektaşilikten değil parasızlıktandı. Denizli ile Cal arasında bir arazi nizaı çıkar, bu meseleyi halle memur edilen Dehşetî vazifesinde muvaffak olur. Hududa bir taş dikilir; ve adına “Dehşetî taşı” denilir. Bu taş bugün dahi aynı isimle anılıyormuş.” (yty: 1150-1151). Dehşetî'nin doğum tarihindeki ikilik ölüm tarihi için de geçerlidir. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde 1866 (1977: 224) tarihi verilirken; Kocatürk ve Ergun 1875 tarihini vermektedirler (1963: 398; yty: 1151).

Ergun'un verdiği bilgilerin aksine Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde Dehşetî'nin varlıklı bir zat olduğu, çağdaşı olan birçok şairi koruduğu, onlara yardımcı olduğu belirtilmektedir (1977: 223-224). Hece ile söylenmiş şiirleri bulunduğu gibi, divan şiiri yolunda söylenmiş şiirleri de olan (1977: 223-224) Dehşetî'nin özellikle fıkıh ve feraizde ihtisas sahibi olduğu söylenmektedir (Ergun yty: 1150-1151). Kocatürk, bir kısım şiirlerinin Edip Ali Baki tarafından yayımlandığını söylemektedir (1963: 398).

Kaynakça

Ergun, S. Nüzhet (yty). Türk Şairleri 3. yyy.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şairleri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 

“Dehşetî” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Dergah Yay. 223-224.


 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 05.12.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Çok unlar öğüttü gözümün yaşı

Bu tenim semtinde tahal kalmadı

Herkes bizim için atmada taşı

Sinemden sakınır pahal kalmadı

 

Başladı yâr bize etmeğe veda

Rakipler ederler derdime deva

Hep soğuk nevadan verirler sada

Keyfimize öter kaval kalmadı

 

Geçemedik gitti gamın bükünü

Kazıp atamadık sevda kökünü

Arkaya almağa derdin yükünü

Koyacak bir sağlam çuval kalmadı

 

Kurtulmadık asla gamın bunundan

Bir vefa görürüz deyu sonundan

Dehşetâ! şimdicik hicran donundan

Döküldü saç, bürçek, sakal kalmadı

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şairleri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 398.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ömer Faruk Ceyland. 1 Ocak 1925 - ö. 24 Kasım 2013Doğum YeriGörüntüle
2YÜKSEL, İbrahim Yükseld. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Doğum YeriGörüntüle
4Ömer Faruk Ceyland. 1 Ocak 1925 - ö. 24 Kasım 2013Doğum YılıGörüntüle
5YÜKSEL, İbrahim Yükseld. 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Doğum YılıGörüntüle
7Ömer Faruk Ceyland. 1 Ocak 1925 - ö. 24 Kasım 2013Ölüm YılıGörüntüle
8YÜKSEL, İbrahim Yükseld. 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Ölüm YılıGörüntüle
10Ömer Faruk Ceyland. 1 Ocak 1925 - ö. 24 Kasım 2013MeslekGörüntüle
11YÜKSEL, İbrahim Yükseld. 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
12MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617MeslekGörüntüle
13Ömer Faruk Ceyland. 1 Ocak 1925 - ö. 24 Kasım 2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YÜKSEL, İbrahim Yükseld. 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ömer Faruk Ceyland. 1 Ocak 1925 - ö. 24 Kasım 2013Madde AdıGörüntüle
17YÜKSEL, İbrahim Yükseld. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Madde AdıGörüntüle