DERDEMENDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Derdemendî’nin varlığı Şükrü Elçin’in Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri adlı eserindeki Derdemendî mahlaslı şiirden tespit edilebilmektedir. 

Kaynakça

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Türki

 

A Mustafa’m senin salınışların

Selviye benzettim dallar içinde

Suyun kenarında silkinişlerin

Kuyuya benzettim göller içinde

 

Benim sevdiğime kimse ulaşmasın

Çıkıp mahallesin dolaşmasın

Sığındı kolların kan bulaşmasın

Öldür indi beni eller içinde

 

Eşiğin sancağın kaldır sağına

Düşmana mikdarın bildirsegine

Beni bir tahtada (tenha)öldürsegine

Nicün ağladırsın eller içinde

 

Dir Derdemendi ahım zar mı ola

Dağlar başı paran kar mı ola

Ol benim Seyyid’imden özge var mı ola

Hakk’ın yareattığı kullar içinde 

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şâirleri. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. 121.