DERTLİ KEMTER

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı ve edebî kişiliğine dair herhangi bir bilgi bulunmayan şairin doğum ve ölüm tarihleri de bilinmemektedir. Şaire ait bir şiiri Turgut Koca, Bektaşî Nefesleri ve Şairleri adlı yapıtında vermiştir (1990: 858). 

Kaynakça

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Abdalların binâsını soranlar

Allah bir Muhammed Ali Abdal’dır

Hakîkat ilminin künhün ararsın

Cümle ululardan ulu abdaldır

 

Muhammed kırklara girdi pes dedi

Ali’yi görünce Allah dost dedi

Muhammed de abdal olmak istedi

Üçler yediler kırklar yolu abdaldır

 

Muhammed kırklarda bir hayal gördü

Bu hayâl ne imiş veçhine erdi

Firdevs-i a’lâdan içeri girdi

Gördü bülbüllerin gülü abdaldır

 

Bu bu abdallıktan geri kalamam

Abdallığı tuttum elden salamam

Kemer bağlamışım zünnar alamam

Kemer bestelerin beli abdaladır

 

Dertli Kemter anladın mı hisâbı

Seyyid Battal Gazî Abdülvehhâb’ı

Erenler imâmı Hak’kın mihrâbı

Hünkâr Hacı Bektaş Veli Abdal’dır

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 858.