DERTLİ, Mustafa

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı ve edebî kişiliği hakkında bilgi bulunmayan şairin 19. yüzyılda yaşadığı ve İstanbul çulha esnafından olduğu tahmin edilmektedir. Üsküdarlı âşık Râzî'ye ait evraklar arasında bulunan bir şiiri İstanbul Ansiklopedisi'nde yer almıştır (1966: 4471). 

Kaynakça

"Derdli" (1966). İstanbul Ansiklopedi. C. 8. İstanbul: Koçu Yay. 4471.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âşık Derdlidir nâmım ey ihvânı bâ safâ

Mehdim şehri İstanbul göbek adım Mustafa

 

Derde olan nisbetim mahlas değildir benim

Eyyâmı sabâvetden zaif nahif derdliyim

 

Nevcivanlık çağında çulhalıkdı kârımız

Tezgâhdaki refikim olmuşdu dildârımız

 

Dilbâyi aşk dokurduk mekik atub rûzmerre

Kitâbı aşk okurduk yârim ile ezbere

 

Sine uryan don paça baş açık yalun ayak

Pırpırılar şâhı o bıçkınım gaayet kıyak

 

Pâyini büs etmeğe destur didikde şehbazım

Târihini eflâke nakşeyledi bu nazım

 

Mâşükumun emridir târihini yaz diye

Mihrabı aşkı oldu pâyı dilber Derdliye

"Derdli" (1966). İstanbul Ansiklopedi. C. 8. İstanbul: Koçu Yay. 4471.