DERUN ABDAL

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan âşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde Derun Abdal mahlasını kullandığı görülmektedir. 18. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen âşık, Bektaşi tarikatına mensuptur. Nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan Derun Abdal'ın şiirlerinde yalın bir söyleyişe sahip olduğu görülmektedir. Şiirlerinde Kızıl Deli Sultan lakabıyla tanınan Seyyid Ali Sultan'a olan bağlılığını da dile getirmektedir. On İki İmam inancı, Hazret-i Muhammed'e ve Hazret-i Ali'ye, Ehl-i Beyt'e bağlılık şiirlerinin temel konusu olup şairin bu inanç hususlarını sade ve samimi, anlaşılır bir dille işlediği görülmektedir.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1949). Onyedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi.

Erverdi, Ezel vd. (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler: C. 2. İstanbul: Dergâh Yay.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1968). Tekke Şiiri Antolojisi. Ankara: Edebiyat Yayınevi.

Necdet, Ahmet (1997). Tekke Şiiri, Dinî ve Tasavvufî Şiirler Antolojisi. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Özkan, Abdullah (2003). Başlangıçtan Cumhuriyete Türk Şiiri Antolojisi. C. 4. İstanbul: Boyut Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 26.09.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 Nefes

  Gel gönül mülküne gir nazar eyle
  Mahabbet arz eder hâllerimiz var
  Ayni cem bugün aşk-ı yâr ile
  Hakk’a doğru gider yollarımız var

  Rehberim Muhammed, mürşidim Ali
  Hacım Sultan On iki İmam gülü
  Gönüller aynası Şah Kızıl Deli
  Okuruz ismini dillerimiz var

  Müminin Kâbesi gönül evidir
  Kudret Hazinesi Hakk’ın yeridir
  Pirim cansız duvarları yürütür
  Balım Sultan gibi ballarımız var

  Âşık olan aşkın yolundan anlar
  Gerçekler çırağı sabahtan yanar
  Bu pir meydanıdır aç olan doyar
  Susuzlar kandırır göllerimiz var

  Kırklar meclisinde selman içinde
  Fatma Ana huri gılman içinde
  Ayni cemde bugün devran içinde
  Derun Abdal gibi kullarımız var

Ergun, Sadettin Nüzhet (1949). Onyedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. 108-109.

/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:int 196
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:196:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11352' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4510' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'derun-abdal' (length=11)
   'M_ADI' => string 'DERUN ABDAL' (length=11)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'derun abdal tekke şairi' (length=24)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Tekke Şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şair' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şair' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan âşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde Derun Abdal mahlasını kullandığı görülmektedir. 18. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen âşık, Bektaşi tarikatına mensuptur. Nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan Derun Abdal'ın şiirlerinde yalın bir söyleyişe sahip olduğu görülmektedir. Şiirlerinde Kızıl Deli Sultan lakabıyla tanınan Seyyid Ali Sultan'a ol'... (length=777)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan aşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde derun abdal mahlasını kullandığı görülmektedir 18 yüzyılda yaşadığı tahmin edilen aşık bektaşi tarikatına mensuptur nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan abdalın yalın söyleyişe sahip olduğu kızıl deli sultan lakabıyla tanınan seyyid ali sultana olan bağlılığını da dile getirmektedir on iki imam inancı hazreti muhammede ve aliye ehli be'... (length=632)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong> Nefes</strong></p> <p>  Gel gönül mülküne gir nazar eyle<br>  Mahabbet arz eder hâllerimiz var<br>  Ayni cem bugün aşk-ı yâr ile<br>  Hakk’a doğru gider yollarımız var</p> <p>  Rehberim Muhammed, mürşidim Ali<br>  Hacım Sultan On iki İmam gülü<br>  Gönüller aynası Şah Kızıl Deli<br>  Okuruz ismini dillerimiz var</p> <p>  Müminin Kâbesi gönül evidir<br>  Kudret Hazinesi Hakk’ın yeridir<br>  Pirim cansız duvarları yürütür<br>  Balım S'... (length=1056)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes gel gönül mülküne gir nazar eyle mahabbet arz eder hallerimiz var ayni cem bugün aşkı yar ile hakka doğru gider yollarımız rehberim muhammed mürşidim ali hacım sultan on iki imam gülü gönüller aynası şah kızıl deli okuruz ismini dillerimiz müminin kabesi evidir kudret hazinesi hakkın yeridir pirim cansız duvarları yürütür balım gibi ballarımız aşık olan aşkın yolundan anlar gerçekler çırağı sabahtan yanar bu pir meydanıdır aç doyar susuzlar kandırır göller'... (length=748)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1949<em>). Onyedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri.</em> İstanbul: Maarif Kitaphanesi.</p> <p>Erverdi, Ezel vd. (1977). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler: </em>C. 2. İstanbul: Dergâh Yay.</p> <p>Kocatürk, Vasfi Mahir (1968). <em>Tekke Şiiri Antolojisi. </em>Ankara: Edebiyat Yayınevi.</p> <p>Necdet, Ahmet (1997). <em>Tekke Şiiri, Dinî ve Tasavvufî Şiirler Antolojisi. </em>İstanbul: İnkıl'... (length=655)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun sadettin nüzhet 1949 onyedinci asırdan beri bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi erverdi ezel vd 1977 türk dili edebiyatı ansiklopedisi devirler isimler eserler terimler c 2 dergah yay kocatürk vasfi mahir 1968 tekke şiiri antolojisi ankara edebiyat yayınevi necdet ahmet 1997 dini tasavvufi şiirler inkılap kitabevi özkan abdullah 2003 başlangıçtan cumhuriyete 4 boyut' (length=428)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'derun abdal tekke şairi şair hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan aşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde mahlasını kullandığı görülmektedir 18 yüzyılda yaşadığı tahmin edilen aşık bektaşi tarikatına mensuptur nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan abdalın yalın söyleyişe sahip olduğu kızıl deli sultan lakabıyla tanınan seyyid ali sultana olan bağlılığını da dile getirmektedir on iki imam inancı hazreti muhamme'... (length=1618)
   'M_YAZAR' => string 'BÜNYAMİN TAN' (length=14)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'bünyamin tan' (length=13)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. AEA
AEA' (length=116)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-06' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1307' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:int 213
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:213:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11352' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4510' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'derun-abdal' (length=11)
   'M_ADI' => string 'DERUN ABDAL' (length=11)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'derun abdal tekke şairi' (length=24)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Tekke Şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şair' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şair' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan âşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde Derun Abdal mahlasını kullandığı görülmektedir. 18. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen âşık, Bektaşi tarikatına mensuptur. Nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan Derun Abdal'ın şiirlerinde yalın bir söyleyişe sahip olduğu görülmektedir. Şiirlerinde Kızıl Deli Sultan lakabıyla tanınan Seyyid Ali Sultan'a ol'... (length=777)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan aşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde derun abdal mahlasını kullandığı görülmektedir 18 yüzyılda yaşadığı tahmin edilen aşık bektaşi tarikatına mensuptur nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan abdalın yalın söyleyişe sahip olduğu kızıl deli sultan lakabıyla tanınan seyyid ali sultana olan bağlılığını da dile getirmektedir on iki imam inancı hazreti muhammede ve aliye ehli be'... (length=632)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong> Nefes</strong></p> <p>  Gel gönül mülküne gir nazar eyle<br>  Mahabbet arz eder hâllerimiz var<br>  Ayni cem bugün aşk-ı yâr ile<br>  Hakk’a doğru gider yollarımız var</p> <p>  Rehberim Muhammed, mürşidim Ali<br>  Hacım Sultan On iki İmam gülü<br>  Gönüller aynası Şah Kızıl Deli<br>  Okuruz ismini dillerimiz var</p> <p>  Müminin Kâbesi gönül evidir<br>  Kudret Hazinesi Hakk’ın yeridir<br>  Pirim cansız duvarları yürütür<br>  Balım S'... (length=1056)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes gel gönül mülküne gir nazar eyle mahabbet arz eder hallerimiz var ayni cem bugün aşkı yar ile hakka doğru gider yollarımız rehberim muhammed mürşidim ali hacım sultan on iki imam gülü gönüller aynası şah kızıl deli okuruz ismini dillerimiz müminin kabesi evidir kudret hazinesi hakkın yeridir pirim cansız duvarları yürütür balım gibi ballarımız aşık olan aşkın yolundan anlar gerçekler çırağı sabahtan yanar bu pir meydanıdır aç doyar susuzlar kandırır göller'... (length=748)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1949<em>). Onyedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri.</em> İstanbul: Maarif Kitaphanesi.</p> <p>Erverdi, Ezel vd. (1977). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler: </em>C. 2. İstanbul: Dergâh Yay.</p> <p>Kocatürk, Vasfi Mahir (1968). <em>Tekke Şiiri Antolojisi. </em>Ankara: Edebiyat Yayınevi.</p> <p>Necdet, Ahmet (1997). <em>Tekke Şiiri, Dinî ve Tasavvufî Şiirler Antolojisi. </em>İstanbul: İnkıl'... (length=655)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun sadettin nüzhet 1949 onyedinci asırdan beri bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi erverdi ezel vd 1977 türk dili edebiyatı ansiklopedisi devirler isimler eserler terimler c 2 dergah yay kocatürk vasfi mahir 1968 tekke şiiri antolojisi ankara edebiyat yayınevi necdet ahmet 1997 dini tasavvufi şiirler inkılap kitabevi özkan abdullah 2003 başlangıçtan cumhuriyete 4 boyut' (length=428)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'derun abdal tekke şairi şair hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan aşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde mahlasını kullandığı görülmektedir 18 yüzyılda yaşadığı tahmin edilen aşık bektaşi tarikatına mensuptur nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan abdalın yalın söyleyişe sahip olduğu kızıl deli sultan lakabıyla tanınan seyyid ali sultana olan bağlılığını da dile getirmektedir on iki imam inancı hazreti muhamme'... (length=1618)
   'M_YAZAR' => string 'BÜNYAMİN TAN' (length=14)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'bünyamin tan' (length=13)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. AEA
AEA' (length=116)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-06' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1307' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string '' (length=0)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:int 228
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:228:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11352' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4510' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'derun-abdal' (length=11)
   'M_ADI' => string 'DERUN ABDAL' (length=11)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'derun abdal tekke şairi' (length=24)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Tekke Şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şair' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şair' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan âşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde Derun Abdal mahlasını kullandığı görülmektedir. 18. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen âşık, Bektaşi tarikatına mensuptur. Nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan Derun Abdal'ın şiirlerinde yalın bir söyleyişe sahip olduğu görülmektedir. Şiirlerinde Kızıl Deli Sultan lakabıyla tanınan Seyyid Ali Sultan'a ol'... (length=777)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan aşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde derun abdal mahlasını kullandığı görülmektedir 18 yüzyılda yaşadığı tahmin edilen aşık bektaşi tarikatına mensuptur nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan abdalın yalın söyleyişe sahip olduğu kızıl deli sultan lakabıyla tanınan seyyid ali sultana olan bağlılığını da dile getirmektedir on iki imam inancı hazreti muhammede ve aliye ehli be'... (length=632)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong> Nefes</strong></p> <p>  Gel gönül mülküne gir nazar eyle<br>  Mahabbet arz eder hâllerimiz var<br>  Ayni cem bugün aşk-ı yâr ile<br>  Hakk’a doğru gider yollarımız var</p> <p>  Rehberim Muhammed, mürşidim Ali<br>  Hacım Sultan On iki İmam gülü<br>  Gönüller aynası Şah Kızıl Deli<br>  Okuruz ismini dillerimiz var</p> <p>  Müminin Kâbesi gönül evidir<br>  Kudret Hazinesi Hakk’ın yeridir<br>  Pirim cansız duvarları yürütür<br>  Balım S'... (length=1056)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes gel gönül mülküne gir nazar eyle mahabbet arz eder hallerimiz var ayni cem bugün aşkı yar ile hakka doğru gider yollarımız rehberim muhammed mürşidim ali hacım sultan on iki imam gülü gönüller aynası şah kızıl deli okuruz ismini dillerimiz müminin kabesi evidir kudret hazinesi hakkın yeridir pirim cansız duvarları yürütür balım gibi ballarımız aşık olan aşkın yolundan anlar gerçekler çırağı sabahtan yanar bu pir meydanıdır aç doyar susuzlar kandırır göller'... (length=748)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1949<em>). Onyedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri.</em> İstanbul: Maarif Kitaphanesi.</p> <p>Erverdi, Ezel vd. (1977). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler: </em>C. 2. İstanbul: Dergâh Yay.</p> <p>Kocatürk, Vasfi Mahir (1968). <em>Tekke Şiiri Antolojisi. </em>Ankara: Edebiyat Yayınevi.</p> <p>Necdet, Ahmet (1997). <em>Tekke Şiiri, Dinî ve Tasavvufî Şiirler Antolojisi. </em>İstanbul: İnkıl'... (length=655)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun sadettin nüzhet 1949 onyedinci asırdan beri bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi erverdi ezel vd 1977 türk dili edebiyatı ansiklopedisi devirler isimler eserler terimler c 2 dergah yay kocatürk vasfi mahir 1968 tekke şiiri antolojisi ankara edebiyat yayınevi necdet ahmet 1997 dini tasavvufi şiirler inkılap kitabevi özkan abdullah 2003 başlangıçtan cumhuriyete 4 boyut' (length=428)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'derun abdal tekke şairi şair hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan aşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde mahlasını kullandığı görülmektedir 18 yüzyılda yaşadığı tahmin edilen aşık bektaşi tarikatına mensuptur nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan abdalın yalın söyleyişe sahip olduğu kızıl deli sultan lakabıyla tanınan seyyid ali sultana olan bağlılığını da dile getirmektedir on iki imam inancı hazreti muhamme'... (length=1618)
   'M_YAZAR' => string 'BÜNYAMİN TAN' (length=14)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'bünyamin tan' (length=13)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. AEA
AEA' (length=116)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-06' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1307' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_MESLEK_SEARCH) AGAINST ('şair' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11352 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=146)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:int 243
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:243:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11352' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4510' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'derun-abdal' (length=11)
   'M_ADI' => string 'DERUN ABDAL' (length=11)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'derun abdal tekke şairi' (length=24)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Tekke Şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şair' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şair' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan âşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde Derun Abdal mahlasını kullandığı görülmektedir. 18. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen âşık, Bektaşi tarikatına mensuptur. Nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan Derun Abdal'ın şiirlerinde yalın bir söyleyişe sahip olduğu görülmektedir. Şiirlerinde Kızıl Deli Sultan lakabıyla tanınan Seyyid Ali Sultan'a ol'... (length=777)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan aşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde derun abdal mahlasını kullandığı görülmektedir 18 yüzyılda yaşadığı tahmin edilen aşık bektaşi tarikatına mensuptur nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan abdalın yalın söyleyişe sahip olduğu kızıl deli sultan lakabıyla tanınan seyyid ali sultana olan bağlılığını da dile getirmektedir on iki imam inancı hazreti muhammede ve aliye ehli be'... (length=632)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong> Nefes</strong></p> <p>  Gel gönül mülküne gir nazar eyle<br>  Mahabbet arz eder hâllerimiz var<br>  Ayni cem bugün aşk-ı yâr ile<br>  Hakk’a doğru gider yollarımız var</p> <p>  Rehberim Muhammed, mürşidim Ali<br>  Hacım Sultan On iki İmam gülü<br>  Gönüller aynası Şah Kızıl Deli<br>  Okuruz ismini dillerimiz var</p> <p>  Müminin Kâbesi gönül evidir<br>  Kudret Hazinesi Hakk’ın yeridir<br>  Pirim cansız duvarları yürütür<br>  Balım S'... (length=1056)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes gel gönül mülküne gir nazar eyle mahabbet arz eder hallerimiz var ayni cem bugün aşkı yar ile hakka doğru gider yollarımız rehberim muhammed mürşidim ali hacım sultan on iki imam gülü gönüller aynası şah kızıl deli okuruz ismini dillerimiz müminin kabesi evidir kudret hazinesi hakkın yeridir pirim cansız duvarları yürütür balım gibi ballarımız aşık olan aşkın yolundan anlar gerçekler çırağı sabahtan yanar bu pir meydanıdır aç doyar susuzlar kandırır göller'... (length=748)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1949<em>). Onyedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri.</em> İstanbul: Maarif Kitaphanesi.</p> <p>Erverdi, Ezel vd. (1977). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler: </em>C. 2. İstanbul: Dergâh Yay.</p> <p>Kocatürk, Vasfi Mahir (1968). <em>Tekke Şiiri Antolojisi. </em>Ankara: Edebiyat Yayınevi.</p> <p>Necdet, Ahmet (1997). <em>Tekke Şiiri, Dinî ve Tasavvufî Şiirler Antolojisi. </em>İstanbul: İnkıl'... (length=655)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun sadettin nüzhet 1949 onyedinci asırdan beri bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi erverdi ezel vd 1977 türk dili edebiyatı ansiklopedisi devirler isimler eserler terimler c 2 dergah yay kocatürk vasfi mahir 1968 tekke şiiri antolojisi ankara edebiyat yayınevi necdet ahmet 1997 dini tasavvufi şiirler inkılap kitabevi özkan abdullah 2003 başlangıçtan cumhuriyete 4 boyut' (length=428)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'derun abdal tekke şairi şair hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan aşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde mahlasını kullandığı görülmektedir 18 yüzyılda yaşadığı tahmin edilen aşık bektaşi tarikatına mensuptur nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan abdalın yalın söyleyişe sahip olduğu kızıl deli sultan lakabıyla tanınan seyyid ali sultana olan bağlılığını da dile getirmektedir on iki imam inancı hazreti muhamme'... (length=1618)
   'M_YAZAR' => string 'BÜNYAMİN TAN' (length=14)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'bünyamin tan' (length=13)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. AEA
AEA' (length=116)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-06' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1307' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE M_ALANI = 3 AND M_SAHASI = 6 AND M_YUZYILI = 4 AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11352 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=135)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 2
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string 'Invalid argument supplied for foreach()' (length=39)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:string '/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php' (length=87)
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:int 259
/home/teis.yesevi.edu.tr/public_html/_app/_project/_pages/_madde_detay/_madde_detay.php:259:
array (size=8)
 'row' => 
  array (size=35)
   'M_ID' => string '11352' (length=5)
   'M_TEIS' => string '1' (length=1)
   'M_ESKI_ID' => string '4510' (length=4)
   'M_TIPI' => string '5' (length=1)
   'M_ALANI' => string '3' (length=1)
   'M_YUZYILI' => string '4' (length=1)
   'M_SAHASI' => string '6' (length=1)
   'M_REQ' => string 'derun-abdal' (length=11)
   'M_ADI' => string 'DERUN ABDAL' (length=11)
   'M_ADI_SEARCH' => string 'derun abdal tekke şairi' (length=24)
   'M_MAHLASI' => null
   'M_ALTBASLIK' => string 'Tekke Şairi' (length=12)
   'M_DOGUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_HICRI' => string '?' (length=1)
   'M_OLUM_MILADI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI' => string '?' (length=1)
   'M_DOGUM_YERI_SEARCH' => null
   'M_MESLEK' => string 'şair' (length=5)
   'M_MESLEK_SEARCH' => string 'şair' (length=5)
   'M_HAYATI' => string '<p style="text-align: justify; ">Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan âşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde Derun Abdal mahlasını kullandığı görülmektedir. 18. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen âşık, Bektaşi tarikatına mensuptur. Nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan Derun Abdal'ın şiirlerinde yalın bir söyleyişe sahip olduğu görülmektedir. Şiirlerinde Kızıl Deli Sultan lakabıyla tanınan Seyyid Ali Sultan'a ol'... (length=777)
   'M_HAYATI_SEARCH' => string 'hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan aşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde derun abdal mahlasını kullandığı görülmektedir 18 yüzyılda yaşadığı tahmin edilen aşık bektaşi tarikatına mensuptur nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan abdalın yalın söyleyişe sahip olduğu kızıl deli sultan lakabıyla tanınan seyyid ali sultana olan bağlılığını da dile getirmektedir on iki imam inancı hazreti muhammede ve aliye ehli be'... (length=632)
   'M_ESERLERI' => string '<p><strong> Nefes</strong></p> <p>  Gel gönül mülküne gir nazar eyle<br>  Mahabbet arz eder hâllerimiz var<br>  Ayni cem bugün aşk-ı yâr ile<br>  Hakk’a doğru gider yollarımız var</p> <p>  Rehberim Muhammed, mürşidim Ali<br>  Hacım Sultan On iki İmam gülü<br>  Gönüller aynası Şah Kızıl Deli<br>  Okuruz ismini dillerimiz var</p> <p>  Müminin Kâbesi gönül evidir<br>  Kudret Hazinesi Hakk’ın yeridir<br>  Pirim cansız duvarları yürütür<br>  Balım S'... (length=1056)
   'M_ESERLERI_SEARCH' => string 'nefes gel gönül mülküne gir nazar eyle mahabbet arz eder hallerimiz var ayni cem bugün aşkı yar ile hakka doğru gider yollarımız rehberim muhammed mürşidim ali hacım sultan on iki imam gülü gönüller aynası şah kızıl deli okuruz ismini dillerimiz müminin kabesi evidir kudret hazinesi hakkın yeridir pirim cansız duvarları yürütür balım gibi ballarımız aşık olan aşkın yolundan anlar gerçekler çırağı sabahtan yanar bu pir meydanıdır aç doyar susuzlar kandırır göller'... (length=748)
   'M_KAYNAKCA' => string '<p>Ergun, Sadettin Nüzhet (1949<em>). Onyedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri.</em> İstanbul: Maarif Kitaphanesi.</p> <p>Erverdi, Ezel vd. (1977). <em>Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler: </em>C. 2. İstanbul: Dergâh Yay.</p> <p>Kocatürk, Vasfi Mahir (1968). <em>Tekke Şiiri Antolojisi. </em>Ankara: Edebiyat Yayınevi.</p> <p>Necdet, Ahmet (1997). <em>Tekke Şiiri, Dinî ve Tasavvufî Şiirler Antolojisi. </em>İstanbul: İnkıl'... (length=655)
   'M_KAYNAKCA_SEARCH' => string 'ergun sadettin nüzhet 1949 onyedinci asırdan beri bektaşikızılbaş alevi şairleri ve nefesleri istanbul maarif kitaphanesi erverdi ezel vd 1977 türk dili edebiyatı ansiklopedisi devirler isimler eserler terimler c 2 dergah yay kocatürk vasfi mahir 1968 tekke şiiri antolojisi ankara edebiyat yayınevi necdet ahmet 1997 dini tasavvufi şiirler inkılap kitabevi özkan abdullah 2003 başlangıçtan cumhuriyete 4 boyut' (length=428)
   'M_FULLTEXT_SEARCH' => string 'derun abdal tekke şairi şair hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan aşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde mahlasını kullandığı görülmektedir 18 yüzyılda yaşadığı tahmin edilen aşık bektaşi tarikatına mensuptur nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan abdalın yalın söyleyişe sahip olduğu kızıl deli sultan lakabıyla tanınan seyyid ali sultana olan bağlılığını da dile getirmektedir on iki imam inancı hazreti muhamme'... (length=1618)
   'M_YAZAR' => string 'BÜNYAMİN TAN' (length=14)
   'M_YAZAR_SEARCH' => string 'bünyamin tan' (length=13)
   'M_YAYIN_TARIHI' => string '2014-09-26' (length=10)
   'M_GUNCELLEME' => string 'Redaksiyon yapıldı, anahtar kelimeler ile metin içi uyumu kontrol edilerek bazı düzeltmeler yazıldı. AEA
AEA' (length=116)
   'M_GUNCELLEME_TARIHI' => string '2020-12-06' (length=10)
   'M_GOSTERIM_SAYISI' => string '1307' (length=4)
   'M_ISACTIVE' => string '1' (length=1)
   'M_KONTROL' => string '1' (length=1)
 'sn' => int 1
 'listTr' => string '' (length=0)
 'limit' => int 3
 'searchSql' => string 'SELECT * FROM madde WHERE MATCH (M_ADI_SEARCH) AGAINST ('derun abdal tekke şairi' IN BOOLEAN MODE) AND M_ISACTIVE = 1 AND M_ID <> 11352 ORDER BY RAND() LIMIT 0,3' (length=162)
 'searcResult' => boolean true
 'dt' => 
  array (size=2)
   0 => string '?' (length=1)
   1 => string '' (length=0)
 'value' => string '' (length=0)