DERVİŞ ALİ, Ali

(d. ? / ö. ?)
?
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Ali, mahlâsı Derviş Ali'dir. Mevlevî halk şairlerindendir. Nerede, ne zaman doğduğu bilinmemektedir. 19. yüzyılda Hemdem Said Çelebi'nin zamanında yaşamıştır. Mısırlı İbrahim Paşa, Konya’yı zapt edeceği sırada şeyhi ile İstanbul’a kaçmış ve bir müddet sonra geri gelmiştir. Afif Evren; “İki Mevlevî Şair” adlı makalesinde Derviş Ali’yi tanıtmıştır (Evren 1956: 1237; Yakıcı 1994: 192-193; Ayva 2005: 193-194).

Âşık Ali de birçok saz ve söz ustası gibi Hemdem Said Çelebi’nin (1807-1859) maddi ve manevi desteği altında sanatını icra etmiştir. Afif Evren, Derviş Ali’nin birçok koşması olduğunu ancak bunların bir tanesini görebildiğini söylemektedir. Beş dörtlükten oluşan, 11'li hece ölçüsüyle söylenmiş ve Azrâil gelince hiç aman vermez mısraıyla başlayan bu koşma, hayatın fâniliği üzerine söylenmiş dinî içerikli bir şiirdir (Evren 1956: 1237; Yakıcı 1994: 177-201; Ayva 2005: 193-194).

Kaynakça

Ayva, Aziz (2005). Konya Âşıklık Geleneği ve Âşık Ataroğlu Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Şiirlerinin Tahlili. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Evren, Afif (1956). “İki Mevlevî Şair: Derviş Halil-Derviş Ali”. Türk Folklor Araştırmaları, 7 (78): 1237.

Yakıcı, Ali (1994). “Başlangıcından 20. Yüzyıla Kadar Konya’da Âşıklık Geleneği”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi / Yeni Dönem, 2, Bahar, 177-201.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ AZİZ AYVA
Yayın Tarihi: 30.04.2019
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020