DERVİŞ BAKİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

17. yüzyıl âşıklarından Sun’î’nin Şairname’sinde “Serseri gezerdi ol Derviş Bâkî” mısrası ile anılmaktadır. Hayatı ve eserleri hakkında yeterli bilgi yoktur (1977: 258). Sun'înin Şairnamesi'nde ismi anıldığından 17. yüzyılda yaşamış olduğu tahmin edilebilir.

 

 

Kaynakça

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

“Derviş Bâkî” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 258. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler