DERVİŞ FİKRET

(d. ?/? - ö. 1315/1899)
Tekke Şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Derviş Tevfik'ın hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. 1899'da vefat etmiştir. Sadece Ahmet Necdet'in Tekke Şiiri-Dinî Tasavvufî Şiiirler Antolojisi adlı eserinde bir şiiri yer almaktadır. Bu şiirinden hareketle âşığın Alevî Bektaşî meşrep olduğu anlaşılmaktadır. Bu şiirinde Fakir Tevfik mahlasını kullanan âşığın dili sade ve anlaşılırdır. 

Kaynakça

Necdet, Ahmet (1997). Tekke Şiiri -Dinî ve Tasavvufî Şiirler Antolojisi-. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 01.10.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

ALLAH ALLAH DEYİP

Allah Allah deyip gel bu meydana

Can baş feda edip götür kurbana

Boyun eğip yüz sür Şah-ı Merdan’a

Erenler bu meydan er meydanıdır

İşitince ey dil mürşid pendini

Takıver koynuna aşk kemendini

Varlığın soyunup kurtar kendini

Erenler bu meydan er meydanıdır

“Bism-i Şah”tır cümlemizin penahı

Medet senden medet şahların şahı

Bunda hoş nazarla gör yüzü mahı

Erenler bu meydan er meydanıdır

Bu meydanda kelam atın pek sürme

Uyanmış çırağın cehd et söndürme

İkrarına bağlayan gönül döndürme

Erenler bu meydan er meydanıdır

Uyansın çırağlar erkân kurulsun

Açılsın goncalar güller kokulsun

Sırrını sırr eden cana aşk olsun

Erenler bu meydan er meydanıdır

Fakir Tevfik gayrı derdin bitmez mi

Hak erenler sana derman etmez mi

Bu sersemlik artık senden gitmez mi

Erenler bu meydan er meydanıdır

Necdet, Ahmet (1997). Tekke Şiiri -Dinî ve Tasavvufî Şiirler Antolojisi-. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. 507.