DERVÎŞ, Giriftzen Hüseyin Efendi

(d. ?/? - ö. 1150/1737-38)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şam’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Hüseyin olup Giriftzen Hüseyin olarak tanındı. İlk tahsilini Şam’da tamamladıktan sonra Mevlevî oldu. Musikî ve matematiğe dair dersler aldı. Sultan I. Mahmud’un ilgisine mazhar oldu. İmam-ı Sultanî Ebubekir Efendi’nin misafiri iken 1150/1737-38 yılında vefat etti. Vefatına Ayvansarayî (Ekinci 2013: 220) tarafından “hayru’r-râhimîn 1150” terkibi ile tarih düşürüldü. Mezarı Üsküdar’dadır.

Kaynaklarda, üç dilde şiir söyleyebilen ve pek çok musikî aletini çalabildiği söylenen şairin Kâr-ı Nâtık adlı bir eseri vardır (Ekinci 2013: 220; Müstakimzade 2000: 212a). 

Kaynakça

Açık, Nilgün (2004). “Hüseyin”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 86. 

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 220.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 201, 278.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr.212a.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 28.10.2014]. 114.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.11.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Na‘t-ı Şerîf

Cemâlin mihr-i evc-i intihâbdır yâ Resûla’llâh

Kelâmın hikmet-i fasl-ı hitâbdır yâ Resûla’llâh

Aceb mi azm-i bâg-ı vasf-ı hüsnün eylese Dervîş

Tehî kalmaz varan bir hoş me’âbdır yâ Resûla’llâh

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 220. )


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Refi Cevat Ulunayd. 1890 - ö. 4 Kasım 1968Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂMÎ, Ahmed Şâmî Efendid. ? - ö. 1604-05Doğum YeriGörüntüle
3ABDÜLGANÎ, Nablusî Abdülganî Efendid. 17 Mart 1641 - ö. 4 Mart 1731Doğum YeriGörüntüle
4Refi Cevat Ulunayd. 1890 - ö. 4 Kasım 1968Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂMÎ, Ahmed Şâmî Efendid. ? - ö. 1604-05Doğum YılıGörüntüle
6ABDÜLGANÎ, Nablusî Abdülganî Efendid. 17 Mart 1641 - ö. 4 Mart 1731Doğum YılıGörüntüle
7Refi Cevat Ulunayd. 1890 - ö. 4 Kasım 1968Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂMÎ, Ahmed Şâmî Efendid. ? - ö. 1604-05Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÜLGANÎ, Nablusî Abdülganî Efendid. 17 Mart 1641 - ö. 4 Mart 1731Ölüm YılıGörüntüle
10Refi Cevat Ulunayd. 1890 - ö. 4 Kasım 1968Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞÂMÎ, Ahmed Şâmî Efendid. ? - ö. 1604-05Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ABDÜLGANÎ, Nablusî Abdülganî Efendid. 17 Mart 1641 - ö. 4 Mart 1731Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Refi Cevat Ulunayd. 1890 - ö. 4 Kasım 1968Madde AdıGörüntüle
14ŞÂMÎ, Ahmed Şâmî Efendid. ? - ö. 1604-05Madde AdıGörüntüle
15ABDÜLGANÎ, Nablusî Abdülganî Efendid. 17 Mart 1641 - ö. 4 Mart 1731Madde AdıGörüntüle