DERVÎŞ, Giriftzen Hüseyin Efendi

(d. ?/? - ö. 1150/1737-38)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şam’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Hüseyin olup Giriftzen Hüseyin olarak tanındı. İlk tahsilini Şam’da tamamladıktan sonra Mevlevî oldu. Musikî ve matematiğe dair dersler aldı. Sultan I. Mahmud’un ilgisine mazhar oldu. İmam-ı Sultanî Ebubekir Efendi’nin misafiri iken 1150/1737-38 yılında vefat etti. Vefatına Ayvansarayî (Ekinci 2013: 220) tarafından “hayru’r-râhimîn 1150” terkibi ile tarih düşürüldü. Mezarı Üsküdar’dadır.

Kaynaklarda, üç dilde şiir söyleyebilen ve pek çok musikî aletini çalabildiği söylenen şairin Kâr-ı Nâtık adlı bir eseri vardır (Ekinci 2013: 220; Müstakimzade 2000: 212a). 

Kaynakça

Açık, Nilgün (2004). “Hüseyin”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 86. 

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 220.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 201, 278.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr.212a.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 28.10.2014]. 114.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.11.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Na‘t-ı Şerîf

Cemâlin mihr-i evc-i intihâbdır yâ Resûla’llâh

Kelâmın hikmet-i fasl-ı hitâbdır yâ Resûla’llâh

Aceb mi azm-i bâg-ı vasf-ı hüsnün eylese Dervîş

Tehî kalmaz varan bir hoş me’âbdır yâ Resûla’llâh

(Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 220. )


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MANTIKÎ, Ahmed Efendid. 1594-95 - ö. 24.11.1635Doğum YeriGörüntüle
2SÜHEYLÎ, Ahmed b. Hemdem Kethudâd. 1585? - ö. 1633-34Doğum YeriGörüntüle
3ZÜNNÛN, Zünnûn Deded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MANTIKÎ, Ahmed Efendid. 1594-95 - ö. 24.11.1635Doğum YılıGörüntüle
5SÜHEYLÎ, Ahmed b. Hemdem Kethudâd. 1585? - ö. 1633-34Doğum YılıGörüntüle
6ZÜNNÛN, Zünnûn Deded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MANTIKÎ, Ahmed Efendid. 1594-95 - ö. 24.11.1635Ölüm YılıGörüntüle
8SÜHEYLÎ, Ahmed b. Hemdem Kethudâd. 1585? - ö. 1633-34Ölüm YılıGörüntüle
9ZÜNNÛN, Zünnûn Deded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MANTIKÎ, Ahmed Efendid. 1594-95 - ö. 24.11.1635Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÜHEYLÎ, Ahmed b. Hemdem Kethudâd. 1585? - ö. 1633-34Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZÜNNÛN, Zünnûn Deded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MANTIKÎ, Ahmed Efendid. 1594-95 - ö. 24.11.1635Madde AdıGörüntüle
14SÜHEYLÎ, Ahmed b. Hemdem Kethudâd. 1585? - ö. 1633-34Madde AdıGörüntüle
15ZÜNNÛN, Zünnûn Deded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle